Национална литературна награда „Ламар“

* Националната награда „Ламар“ е учредена от Община Троян в партньорство със СБП и се връчва за втори път, първият й носител бе поетът Евтим Евтимов (2015 г.) * Материален израз на отличието са: почетна грамота, плакет и 1000 лв.

Лалю Маринов-Ламар (1898-1974)
Статут

1. Национална литературна награда (НЛН) „Ламар“ е учредена с Решение №985/30.07.2015 г. на Общински съвет - Троян със съдействието на Съюза на българските писатели (СБП).

2. Основна цел на наградата е да стимулира автори на художествени произведения в най-добрите традиции на българската литература в областта на поезията. Наградата се връчва за цялостно творчество.

3. С националната литературна награда „Ламар“ се удостояват български автори.*

4. Националната литературна награда „Ламар“ се връчва на всеки 2 години (на ротационен принцип с НЛН „Николай Петев“) в навечерието на Петковден – празника на град Троян, от кмета на община Троян.

5. Материален израз на НЛН „Ламар“ са: почетна грамота, плакет и парична сума в размер на 1000 лв.

6. Наградата няма конкурсен характер.

7. НЛН „Ламар“ е индивидуална и не се връчва за съавторство, на авторски колективи и творчески съюзи. НЛН „Ламар“ не се връчва посмъртно.

8. Предложения за носител на НЛН „Ламар“ могат да бъдат изготвени от:
8.1. творчески съюзи;
8.2. културни институти;
8.3. издателства;
8.4. университети.

9. Предложенията съдържат:
9.1. формуляр (Приложение №1) – 1 бр.;
9.2. до три произведения (книги) по избор на автора в 5 екземпляра;
9.3. творческа справка за кандидата в свободен текст – 1 бр.

10. Пълният комплект на предложението се подава на адрес: 5600 Троян, пл. „Възраждане“ №1, Община Троян, за Националния литературен конкурс „Ламар“.

11. Процедура по присъждане на НЛН „Ламар“:
11.2. Община Троян обявява процедурата на: интернет страницата на Общината, на интернет страницата на Съюза на българските писатели, седмичниците, разпространявани на територията на община Троян и един национален ежедневник;
11.3. Предложенията за НЛН „Ламар“ се внасят в Община Троян  в срок до 25 септември 2017 г. Постъпилите предложения се обявяват на сайта на Община Троян;
11.4. Кметът на Община Троян назначава със своя заповед комисия за избор на носител на наградата. Комисията се състои от 5 души. В нея участват: ресорният заместник-кмет на Община Троян, литератор, запознат с творчеството на Ламар, председателя на Дружеството на троянските писатели и двама представители на Съюза на българските писатели;
11.5. Комисията определя на свое заседание критериите за селекция и журиране;
11.6. Протоколът от заседанието на комисията се предоставя на Кмета на Община Троян.

12. Възможно е НЛН „Ламар“ да не бъде присъдена.

13. Средствата за наградата – паричната сума в размер на 1000 лв., се обезпечават от Община Троян, дарители и др., а почетната грамота – от Съюза на българските писатели. 

* Националната награда „Ламар“ се връчва за втори път, първият й носител бе поетът Евтим Евтимов през 2015 г.
 
Кратка справка

Барелеф на Ламар на входа на родната му къща в с. Калейца, Троянско
ЛАМАР (Лалю Маринов Пончев) е родом от с. Калейца до Троян (р. 1 януари 1898 г.) и духовната му и творческа връзка с нашия край е безспорна. Ламар е име в българската литература – през 20-те години е сред поетите на българския авангардизъм, приятел и съмишленик на големия Гео Милев, по-късно прави завой към естетиката на реализма и т. нар. „Родно изкуство”. Известен шегаджия и бохем, тачен и помнен и до днес от калейчани, превърнали родната му къща в музей. Умира в София на 21 февруари 1974 г.

Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |