Грижите – с мярка…

* Училището трябва да съществува, за да даде образование – качествено образование * Истината е, че при много училища „със замиращи функции“ има някакъв политически чадър * Нека се публикуват т. нар. „натурални показатели“ – брой ученици, брой паралелки и групи, брой педагогически и непедагогически персонал

Ангелина Иванова
 Образователни

Авторката Ангелина Иванова е учител в троянското СУ „Васил Левски“. Завършила е българска филология в Софийския университет, известно време преподава етнология в Югозападния университет в Благоевград. Години, до закриването му през 2007 г., е директор на „циганското училище“ в с. Добродан; признава: „Много се занимавах с това училище, но когато стана ясно, че вече вреди на децата, просто приех неизбежното“. Повече от десетилетие се интересува професионално от образователната интеграция във всичките й измерения. Знае няколко езика, включително цигански, което е свързано с работата й по немскоезичния Атлас на циганските диалекти на Балканите. Дъщеря е на големия български учен фолклорист и етнолог проф. Тодор Ив. Живков. Т21

ОТ ГОДИНИ, от десетилетия в центъра на вниманието на цялата образователна система стои въпросът за т. нар. „оптимизация“. Това ще рече – да имаме толкова образователни институции, колкото ни трябват. Отдавна стана ясно, че простото закриване на училища и „броенето на ученици“ е само фасадата, само върхът на айсберга. И това е поради една много проста причина.

АКО СЕ СЛЕДВА строго буквата на закона, може да се унищожат училища, които са много важни за общността, единствени за цял район и наистина осигуряващи единствена възможност на дечицата да получат (първоначално) образование. Затова не е случайно, че общините разполагат с мощни инструменти да подкрепят важни и ценни училища, тъй като само на място човек може да прецени кое как е. Именно общините, чрез формулата за разпределение на делегираните бюджети, подпомагат малките и безпомощни училища – с цената на известно ощетяване на по-големите и стабилните се постигат социални цели. И още – общините именно инициират и провеждат процедурата по закриване на едно общинско училище. Значи – чудесно! Дали?

НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ обаче, че битките за спасяване на едно училище не се води за работните места на учителите (за това, не се сърдете, си има социални институции), нито пък откликват на патетичното, но невярно твърдение „закрият ли училището, умира и селото“ (немалко села със закрити училища бодро крачат напред, а пък спасени с цената на компромиси училища с нищо не са полезни за селата). Училището трябва да съществува, за да даде образование – качествено образование. Селското училище трябва да даде комфорта учениците да не губят време по пътищата, а, оставайки близо до дома си, да знаят и могат това, което знаят и могат връстниците им в града.

И СЛЕД ТОЯ длъшък увод нека видим какво става на място тука, в нашата община. И не питаме дали класовете са малки или големи, нито какви са били причините да се разреши на едно или друго училище да има маломерни паралелки, а коригираните по формула делегирани бюджети да позволят тяхното съществуване. Питаме – изграждат ли спасените училища нужното знание?

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, да получим отговор е много, много трудно. Парадоксално е, но общината и обществеността няма как да разберат дали едно училище изпълнява главната задача, която има. Няма местна структура, която има право да наблюдава и анализира учебния процес (Общината обаче може и трябва да наблюдава регулярно нещо друго – просто дали децата, пъхнати по дневниците, изобщо ходят на училище. Коства усилия, но си струва. Възможно е и нещо друго – в учебно време да се посетят адресите, на които са регистрирани учениците – бел. авт.). А що се отнася до контрола над образователния процес – това в някаква степен може да правят регионалните управления на образованието, но ако имат време, желание и причина. Да, има начин, но той е труден, сложен и всъщност почти невъзможен. Няма как експертите от РУО  (Регионално управление на образованието, бившето РИО) в Ловеч да кажат – „Ха да видим някой някого учи ли в училището хикс“. Просто така са формулирани законодателно нещата.

В НЯКАКВА степен показател, разбира се, са резултатите от работата. Как да ги видим тези резултати? Ами трудно. Най-мотивираните родители на малкото местни деца организират и заплащат едно успоредно обучение с уроци. За другите… навярно някакви данни можем да получим от два източника – знанието на детето при преместване в друго училище (или евентуалното продължаване в по-висока образователна степен) и така нареченото национално външно оценяване. С първата възможност се сблъсках преди няколко дена. Второкласник бе преместен от село В. в училището, в което работя. Почти не чете, почти не пише, почти не знае нищо. Това дете е разсипано, то дори не е подозирало незнанието си, а сега се оказва в много неизгодно положение спрямо връстниците си. Освен че се чувства зле, то просто вече има лошия фалстарт… Втората възможност е анализ на така нареченото Национално външно оценяване (НВО). Ще оставим настрана НВО след 4. клас, защото то отдавна е несигурно мерило – квестерува си самото училище и резултатите са не съвсем достоверни.

НВО СЛЕД 7. КЛАС – най-грандиозното всеучилищно събитие на България. В него са обхванати повечето училища, стремежът е да се ограничи фалшифицирането на резултатите. И тъй като само изпитите по български език и литература и по математика се провеждат в условия на наблюдение и външни квестори (а и само те имат отношение към държавния-план прием), нека видим как стоят нещата там.

КАКВО СТАНА през тази година? При среден бал по български език и литература (БЕЛ) за общината 26.2, само едно училище е показало резултат под 20 – ОУ „Христо Ботев“ (с. Врабево) е „постигнало“ бал 11,75! А следващият по лошавост резултат е почти два пъти по-висок (20.3). Всъщност от 9-те училища в общината, следващите 5 (от второ до шесто) се движат в стегнат пакет с резултат между 20 и 25. Вероятно бал 11 може да се получи и при отговаряне „на лотария“… Подобно, но не толкова драстично, е положението с математиката. При среден бал за общината 17.81, Врабево показва най-нисък резултат от 10, като следващите са с балове 14, 14.67, 15. Казано с други думи – ситуацията е катастрофална. Тези деца просто не знаят абсолютно нищо.

И ТУКА СИ ИДВАМЕ на любимата тема. При подобни резултати с печално въртене на очите се казва: „Ами… то с нашия материал… те са билингви“. Това е изтънчен начин да се каже „бедни циганчета“ (не спазвам езиковата коректност, защото цитирам). Всъщност нещата с ромските деца не стоят точно така. Проблемът не е, че децата са калпави или учителите лоши. Просто училищната политика не е добра. Нещо не се получава. Ето фактите от няколко училища със 100% или почти 100% ромски ученици, където резултатите са от съвсем друг порядък. ОУ „Христо Ботев“ (с. Каспичан, обл. Шумен) е показало 21.06 (БЕЛ) и 18.65 (математика). ОУ „Св. Кл. Охридски“ (с. Тишевица, Врачанско) – съответно 16.07 и 19.47! В ОУ „Христо Ботев“ (с. Баница, Врачанско) резултатите са 25.56 и 26.76 (в община Троян по-високи резултати са показали само три големи троянски училища с гимназиален етап – двете СУ-та и НГПИ!). А това училище е средищно за няколко села, само ромски деца и преди десетина години имаше вероятно най-немотивираните родители, които можете да си представите. Впрочем чудесен пример имаме и в нашата област. Независимо от трудностите, училището в с. Кирчево (още едно ОУ „Христо Ботев“) е показало нелоши резултати – 17.5 и 16.25 по двата основни предмета на НВО след 7. клас. 

ЗНАЧИ МОЖЕ! Откъде тези резултати? Конкретно в тези училища работят от години по проекти на неправителствени организации и изцяло преустроиха работата си. Който иска – да отиде да види! Директорите са невероятно нахъсени и мотивирани и наистина правят чудеса… Не искам да засегна колегите във Врабево. Но нещо там не е както трябва. Всеки понеделник някакъв брой социално слаби деца, главно роми, се возят от Троян (тоест някак си се сегрегират, мисля) и престояват на държавна издръжка до петък. С две думи – от бюджета за образование на общината се издържа и един пансион, който, простете, просто не е ясно за какво е. Преди не много време училището разпродаде имотите си и не стана ясно каква беше файдата и кой се офайдоса. Тези имоти са дарени от местните хора преди десетилетия, още миналия век, и не може някоя временна фигура да се разпорежда с тях! Дай под наем, аренди и пр. Но как си позволяваш да разпродаваш нещо, което е част от душата на това село?! Училището получава щедра помощ от местния бизнес заради малкото местни деца и вероятно за тях наистина се полагат грижи. Но за останалите?

И ОСТАВА ВЪПРОСЪТ – защо е всичко това? Истината е, че при много училища „със замиращи функции“ има някакъв политически чадър, а и при високата честота на някакви избори в България никой Общински съвет не смее да поеме риска да се издъни. Нека се направи един публичен анализ на училищната мрежа в общината. Нека се види къде какво става, кой какво прави. Нека се публикуват т. нар. „натурални показатели“ – брой ученици, брой паралелки и групи, брой педагогически и непедагогически персонал. Нека поговорим и да видим какво бъдеще ще заложим за нашите деца.

А ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ще цитирам бившия началник на тогавашния образователен инспекторат. Той разказваше как при закриването на училището в село Б. учебната година завършил само един осмокласник и той не можел да чете и да пише…

Ангелина Иванова, учител


Още по темата:

15 коментара:

Анонимен каза...

Първо поздравявам автора на статията г-жа Ангелина Иванова, че се е направила този анализ, от който се надявам да има смисъл на практика.
Второ като майка на двама ученика в най-елитното троянско училище, искам да ви кажа, че долу-горе добрите резултати се дължат не толкова на учебния процес в училище, а на това, че почти всички ученици ходят на частни уроци по БЕЛ и Математика, за да се явят на НВО. Не обвинявам единствено и само учителите и ръководството на училището за това, те също са заложници като нас родителите и като самите ученици на целия абсурд, наречен образователна система в България. На тях им е спусната някаква абсурдна програма, която са длъжни да спазват, учат по абсурдни учебници и се надбягват с времето.
Факт е, че за да се опитаме все пак децата ни да се представят добре на НВО, даваме луди пари за частни уроци и за скъпи учебници и тетрадки. А тези родители, които са със заплата от 420 лева, просто не ги знам как успяват. Темата е дълга и болезнена.

Анонимен каза...

Поздравления за авторът на статията Ангелина Иванова. За мен са шокиращи някои факти. Не мога да допусна,че поетеса няма да научи децата на грамотност.Може би като авторка на стихотворения е добра. Но като преподавател да не е. Трябва да се замислим как се назначават днешно време преподавателите. Само с ходатайства или въз основа на опит и умение.!

няма надежда никаква каза...

Никога не бих станал преподавател в България, вероятно и затова не съм. Сблъскваш се с идиотска образователна система. Учебници писани по- скоро от идиоти, отколкото от интелигентни професионалисти. Удряш на камък с възпитанието на децата. Сегашните родители в много голям % са истински невежи по отношение както на възпитанието на своите деца, така и за образователното им ниво. Винаги съм се чудел какво ли ще е когато един много слаб ученик, с ниска култура, дисциплина и нагъл стане родител??? Е, вече фактите са на лице. Никога не бих станал преподавател в България, защото не разбирам как ще работя нещо толкова трудно и в замяна ще получавам 500-600лв. Колкото една сервитьорка без никаква полза за обществото. Факт е , че българските учители са поставени в много сложна ситуация. Представяте ли си какво е да преподавате на 20 и горница деца и да трябва да им привличете вниманието когато те самите не знаят какво правят в училище? Средно на един учител се падат да учи на ден по 100- 120 деца. и този хал за 20-тина лева на ден ? Е, не!
Когато задължителното образование в България стане официално платено с 30% общински бюджет, 20% държавен и 50% граждански, тогава може да се очаква качество. Няма какво да се лъжем. В днешно време учениците и техните родители възприемат училището като тегло, което е на плещите им. Именно поради тази причина се правят абитуриентски балове все едно се връщат от война. Дали обвинявам някой? ДА всички вас, мен и цялата държава. Поредната система, която няма интерес да бъде развита.
Чудя се каква държава сме.
Доказано една от най- неефективните здравни реформи. Доказваща се непълноценна образователна система. Законодателната ни система страда от анемия. Е какво остана в тази държава, което не е съсипано?

Анонимен каза...

Извинете, 1-ви, кое наричате елитно училище?

Анонимен каза...

1-ви: Наричам елитно училище СУ "Васил Левски" гр. Троян, въпреки че и това е под голям въпрос?!? Но все пак в сравнение с останалите е най-елитното.
Факт е обаче, че си даваме голяма част от заплатите, за да плащаме частни уроци на същите тези учители, които уж са призвани да учат децата ни в училище и вземат заплата по-голяма от средната за половин работен ден. Другата половина от работния ден е часпром. Но пак казвам, не са виновни само те, цялата система на образование е абсурдна, точно толкова, колкото и абсурдната им министърка - другарката Кунева.

Анонимен каза...

Пак казвал, елитни училища...Абе ти да не си Валери Божинов или Любослав Пенев?Изказ като на ритнитопковец!

Анонимен каза...

За съжаление, информацията в статията е напълно достоверна. Факт е, че от множество училища излизат почти напълно неграмотни граждани на българското общество- те не са в състояние да напишат името си правилно, не могат да попълнят какъвто и да е документ, математическите им способности се свеждат предимно до събиране и изваждане и то само ако си представят задачата като сметка в магазин, сумата, която трябва да платят и рестото, което трябва да получат.
Оправданието, защото това не е обяснение, че децата са "билингва" е несъстоятелно, не на последно място, защото според едно от последните международни лингвистични изследвания над 40% от съвременните деца са или билингва, или езиковата среда в семейството се различава от тази на общността, в която са, или по др. причини. Това обаче не значи, че всички те са неграмотни.
Факт е, че независимо от езика, който се говори в семейството се предполага, че тези деца прекарват по 8-10ч. сред българска реч- всички предмети се преподават на български, учебниците им са написани на български език, съмнявам са намерили канал на който да има детски предавания на ромски език. Как точно се е стигнало до тоталното им неразбиране на официалния език в България, след като се предполага, че учителите са си свършили работата, които пък от своя страна не говорят езика на ромите?!? А и нали самите ученици са били там- социалните служби имат документи потвърждаващи този факт, благодарение на което родителите на същите тези ученици получават социални придобивки, които явно целят да стимулират "присъствеността", а не "академичността".
Дори и да оставим настрана резултатите от НВО, успеваемостта и реализацията на възпитаниците на подобни училища, в никакъв случай не може да се нарече значима, или поне много рядко е такава. Факт е, че за това са отговорни, както хората които са ги "обучавали=отглеждали", така и на всички нагоре по стълбата, която обаче води надолу!

Анонимен каза...

Поздравления за авторката на тази статия - г-жа Ангелина Иванова

Анонимен каза...

Г-жа Ангелина Иванова в случая се явява лобист от името на т.нар "най-елитно"училище и явно директорката му Розалина Русенова си знае работата, защото се готви да прилапа поредната порция този път от врабевската трапеза и изпълнителя е налице.Желязото се кове докато е горещо, нали така, г-жо Иванова !!!

Павлина каза...

Аз съм потърпевша майка...преди две години записах дъщеря ми на училище в с.Орешак(...за да спасим училището...и учителите)...тази година учи в СУ" Св.Климент Охридски"...положението е отчайващо...тя е супер изостанала..в Орешак са пропуснали цели учебни тетрадки...изобщо не сме ги виждали..
малкото бели деца които има в това училище биват интегрирани към ЦИГАНИТЕ..ОБВИНЯВАМ ДИРЕКТОРА ТОМОВ В БЕЗХАБЕРИЕ..НЕГО И ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ ТАМ...Себе си обвинявам че се правих на патриот и записах детето си в Орешак..темата е дълга... обмислям да я разкажа

Анонимен каза...

Да-а, дали пък в някой много голям град нещата не са по-добре от тези в някой по-малък град. Заплати, инфраструктура, е-е, замърсен въздух, повече изкушения, ще каже някой, ама нищо. Да закрием малкия град. И малката държава, защото в по-голямата... Между другото, много навременна статия-5 октомври е денят на учителя. Честит празник на учителите.

Анонимен каза...

10-ти, да потърпевша майка сте, но на мързела ви, не на патриотизма Ви.
Сметнали сте, че е по- добре за детето да не пътува до Троян всеки ден, затова колкото се може повече да изкара в това училище в с. Орешак, а и между другото и за Вас ще бъде по- удобно. Да, ама се оказва, че комфорта рано или късно има своята цена. Да обвинявате директора на училището е прекалено удобно за Вас, но дали всъщност само той е виновен за вашето положение?

Анонимен каза...

Ние сме виновни пред децата си, че изобщо живеем в гр. Троян, да не говорим за селата около Троян...

Павлина каза...

До 12-ти...Ревностно защитавате директор Томов...но не ви стиска да си напишете името...и идея нямате за какво иде реч в това училище...

Анонимен каза...

И аз съм майка на дете учещо в Троян. Не съм се правила на местен патриот и записах детето си от самото начало там. Но да обвинявате някой, че от мързел или собствено удобство е записал детето си в Орешак е обидно.
Жената е откровена и точна.
Поздравявам я, а и я подкрепям.
Много жалко за хубавото училище в село Орешак.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |