Искаме си училищните имоти в Шипково

* Община Троян е категорична, че ако получи сградите и имуществото, ще ги владее с грижата на добър стопанин

ООУ "Никола Войновски" в с. Шипково, община Троян
СЛЕД КАТО в началото на м. декември 2014 г. със заповед на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев тихомълком бе закрито държавното Основно оздравително училище (ООУ) „Никола Войновски” в с. Шипково, сега на дневен ред стои въпросът с имотите и имуществото на бившето училище. А тези имоти никак не са малко – масивна училищна сграда, две общежития, спортна зала, кухня столова, сграда за отдих, разположени на терен от 13,6 дка.

СЪС ЗАПОВЕДТА за закриването на училището всичко това бе предоставено за ползване на Регионалния инспекторат по образование (РИО) – Ловеч; и не е трудно да се досетим, че въпросното РИО, което е подразделение на образователното министерство с контролни и методически функции, няма нито възможности, а още по-малко – желание и амбиции, да стопанисва и развива базата. В тази връзка решението на Общинския съвет да се иска безвъзмездно предоставяне на училищната собственост на Община Троян, гласувано на сесията на 19 февруари т. г., е навременно и резонно. Още повече че училището в Шипково и цялата му база са строени основно с местни сили и средства, включително безвъзмезден труд и дарения.

В ТРОЯНСКОТО искане се подчертава, че на 26 януари 2015 г. РИО – Ловеч „предоставя за стопанисване и ползване от Община Троян имота и вещите на закритото ООУ „Никола Войновски” за срок от 2 години”. И още – заявява се волята, че „ако на Община Троян бъдат предоставени безвъзмездно в собственост описаният поземлен имот, сгради и имущество ще ги владее с грижата на добър стопанин”.

В ИСКАНЕТО изрично се припомня, че съгласно Закона за народната просвета (чл. 45, ал. 2) освободените в резултат на закриване или преобразуване държавни/общински училища, детски градини и обслужващи звена могат да се използват единствено за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на законите за държавната и общинската собственост. С други думи – ако Община Троян получи имотите на бившето ООУ „Никола Войновски”, няма да има възможност за драстично префункциониране и подмяна на смисъла.

Генадий Маринов

Бележка на редакцията

Закриването е неизбежно

ЗАКРИВАНЕТО на държавното ООУ „Никола Войновски” в с. Шипково бе неизбежно. Нещо повече – бе задължително, колкото и непопулярна да е такава мярка. Защото това цветущо някога училище в цветущото и пълно с деца някога троянско село се бе превърнало в нещо друго; в нерегламентиран (незаконен) социален дом, който приютяваше малобройна група социално слаби дечица, събрани откъдето припадне, най-вече циганчета, осигуряваше им подслон и що-годе грижи, а пък те по правилото на делегираните бюджети, че „парите следват ученика”, осигуряваха средства за мъждукането на школото и за работните места на шепата учители (ни най-малко не омаловажаваме мисията, смело можем да я наречем и подвиг, на учителите в подобни училища – бел. Т21). Един вид – не бе истинско училище, качеството на учебния процес бе под допустимия минимум и закриването бе въпрос на време. Ако сме откровени, тук бе така още през 2008 г., когато в Шипково тържествено отбелязаха 160-годишнина на образователното дело в селото.

А ЧЕ НЕ Е ДОБРЕ да се закриват училища, още повече в малките населени места, където школото е крепител на съществуването на селището – така е. Но измислено училище без деца е още по-лошо. И по-безполезно. И по-тъжно.   

Т21
Още по темата: 

2 коментара:

Анонимен каза...

Генчо уж си ЗА ПЪЛНАТА СВОБОДА НА МНЕНИЯТА пък си блокирал мненията за наградата на хлебозавода.Не ,че за друго ами да ги похвалим и ние реалните потребители:)

Анонимен каза...

И това училище ще бъде продадено, като училището в Терзийско.
Колко души са работили там?

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |