ОБЯВЛЕНИЕ

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

обявява търг за продажба на: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 10 391 кв. м, намиращ се в гр. Априлци, област Ловеч,  ведно с попадащите в този имот сгради.

Търгът ще се проведе при следните условия:

• начална тръжна цена – 500 000 лв. (без включен ДДС);

• стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

• депозитът за участие е парична вноска 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и след¬приватизационен контрол, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

• тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. „Врабча“ 23, стая 515, в срок до 10-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. с включен данък добавена стойност;

• търгът ще се проведе на 17-ия ден счи¬тано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 11:00 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Пълният текст на обявата е публикуван в ДВ БР.17/06.03.2015 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |