-->

Отказваме се от обжалване, ще плащаме санкция от 1,2 млн.

* Община Троян загуби делото срещу МОСВ за наложената ни финансова корекция по проекта за първия етап на интегрирания воден цикъл * Обжалването крие рискове, кметът предлага да се откажем, свикана е спешна извънредна сесия на ОбС
Хубава работа, ама троянска
НА СПЕШНА ИЗВЪНРЕДНА сесия на Общинския съвет (ОбС) в Троян, свикана на 21 май, вторник, ще се решава дали да се откажем от обжалване на съдебното решение в наша вреда и наложената санкция на Община Троян от 1,193 млн. лв. (заедно с 90 хил. лв. лихва за забавяне или) във връзка с изпълнението на проекта за първия етап на интегрирания воден цикъл на Троян. Предложението за отказа от обжалване е внесено от кмета Донка Михайлова.

ПРИПОМНЯМЕ – този мащабен инфраструктурен европроект на Община Троян, реализиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007/2013 г., чийто управляващ орган у нас е Министерството на околната среда и водите (МОСВ), стартира на 29 декември 2008 г. и бе приключен, след удължаване на срока с 4 месеца, в средата на 2011 г. Общата му стойност бе 8,075 млн. лв., осигурени от Кохезионния фонд на ЕС (6,311 млн. лв.), национално съфинансиране (1,578 млн. лв.) и собствен принос на бенефициента Община Троян (167 хил. лв.). В рамките на проекта бе изградена и новата троянска Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ).    

ФИНАНСОВАТА КОРЕКЦИЯ (санкция) пък ни бе наложена за установени нарушения в хода на провеждане на обществените поръчки и представлява 25% от договорната сума за строително-монтажните работи (на канализационните колектори и ПСОВ) и за публичност. След като санкцията е обявена, през м. септември 2011 г. Община Троян сключва договор за правна защита и съдействие с адвокатската кантора „Савова & Сие” (София), представлявана от адв. Ирена Савова. Два месеца по-късно, през м. ноември 2011 г., адв. Савова внася в Софийски градски съд VI-3 искова молба от името на Община Троян срещу МОСВ, с която се оспорва наложената санкция. (т.д. 4456/2011 г.). Основният мотив за оспорването е, че държавата (в лицето на МОСВ) има своята „заслуга” за нарушенията и трябва да носи солидарна отговорност – т.е. санкцията ни не бива да е в този размер.

В ХОДА НА ДЕЛОТО, както се разбира от предоставената ни информация, съдът разпорежда две експертизи – съдебно-икономическа и съдебно-техническа. И на тази основа, в крайна сметка, отхвърля предявения от Община Троян иск срещу МОСВ; съдебното решение е от м. април 2013 г. (№697/11.04.2013 г.). Загубилата съдебния спор страна (Община Троян) е осъдена да заплати и разноските по делото в размер на 28 645 лв. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните – т.е. до 27 май 2013 г.

И ОТТУК НАТАТЪК за Община Троян има две възможности – да обжалва и да продължи съдебната битка или да се примири с решението и да се готви за плащане на санкциите. Кметското предложение, предизвикало извънредната сесия на ОбС, е във втората посока – да не се обжалва. Мотивите са няколко. Първо – експертите от общинската администрация са се запознали внимателно с аргументите на съда и считат, че шансът да обърнем изхода на делото е нищожен. Второ – след проведени разговори с ръководството на МОСВ станало ясно, че министерството ще продължи да отстоява досегашната си позиция със същата категоричност и компромис от тяхна страна е изключен. Трето – при евентуално обжалване Община Троян допълнително ще се натовари финансово - с 23 879 лв. такса за обжалване (2% от стойността на иска) и още 33 000 лв. за адвокатски хонорар според договора за правна защита.

ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ, предложен от г-жа Михайлова за гласуване в ОбС, гласи следното, цитирам дословно: „На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Троян приема да не се обжалва съдебно решение №697 от 11.04.2013 г., с което Софийски градски съд отхвърля предявените от Община Троян срещу МОСВ иск за 1 103 827 лв., представляващи неизплатената част от задължение по договора за безвъзмездна финансова помощ от 29.12.2008 г., и иск за 90 126 лв. – мораторна лихва, като неоснователни и недоказани”. По наша преценка съветниците нямат друг ход, освен да приемат предложението, а пък администрацията трябва да се стяга за изплащане на милионната санкция (всъщност санкцията представлява орязване на евросубсидията по проекта, заради което плащанията към съответните изпълнители се поемат от общинския бюджет, като се теглят банкови кредити – бел. Г.М.).

Генадий Маринов

Бележка на редакцията

НАЛОЖЕНИТЕ ни санкции по различните европроекти, спечелени и реализирани при предишната кметска управа на Троян – общо около 4 млн. лв., са една от горещите и болезнени троянски теми. Дискутирани и в местния парламент, и в медиите, и на улицата, и в директни изявления на сегашното кметско ръководство. Двете крайни тези са: за всичко е виновна предишната общинска администрация и лично бившият кмет Минко Акимов; и - Общината няма никаква вина, виновна е държавата, която стоварва всички неуредици и грешки по реализацията на европроектите на бенефициентите (в повечето случаи - общините). Нашето мнение е, че истината е някъде по средата и отговорността за това, че троянци ще трябва да плащаме милионни санкции, е споделена. Убедени сме, че има и персонални вини, но това е отделна тема, изискваща специално внимание.

ИЗГУБЕНОТО дело, за което стана дума по-горе, трябва пък да е обеца на ухото на сегашната троянска администрация, тъй като в момента е в ход още по-мащабният (и като обем на дейностите, и като финансово изражение) проект за изпълнение на следващия етап на интегрирания воден цикъл на Троян. За да не се окаже, че след година-две ще попаднем в подобна тежка ситуация.  


Още по темата:

29 коментара:

Анонимен каза...

Бележка към "бележката на редакцията"
За да има обективност и за да няма размиване в някаква обща безотговорност
1. Единственият, който провокираше дискусии в предишния ОбС по този въпрос бе ИП. Всички останали мълчаха в т.ч. - общ.съветници, администрация, медии и граждани. ФАКТ!
2. Официална информация по броя и размерите на тези "глоби" по европроектите, гражданите получиха чак след питане до кмета, отново от ИП, по закона за достъп до информацията. ФАКТ!
3. Освен "официалната" информация и "бележки на редакции", добре ще е троянските медии да представят и други гледни точки. Все пак не са ПР на общината, преповтаряйки и тиражирайки единствено и само позицията и мнението на поредните управляващи.
Разбира се, свое мнение медиите е добре и трябва да имат.
ИП

troyan21 каза...

До №1 (ИП): Това е истина - най-остро, безкомпромисно, аргументирано и най-последователно проблемът с наложените на Община Троян санкции по изпълняваните европроекти бе поставян от общинския съветник инж. Илиян Пеевски ("Атака").

А дали сме ПР на Общината - не сме били, няма и да бъдем, нито пък сме тиражирали "единствено и само позицията и мнението на поредните управляващи"; Т21 е доказал, че е територия на свободното слово (за което е понасял какви ли не упреци/удари) и тук даваме възможност да се чуят всякакви мнения - стига да имат своята стойност и нужната интелигентност.

Така бе и по другия грамаден съдебен спор на Община Троян – за „Търговия Троян”, където точно Т21 и аз лично най-остро, аргументирано, последователно и често предупреждавахме общинското ръководство/ва, че ще загуби/ят тази битка, че другата страна (Минко Минков и неговото дружество) са приватизирали законосъобразно и т.н. Не ни чуха, а печалният резултат е ясен – Община Троян губи ценни имоти, а общинското дружество „Общински пазари” ЕООД ще изплаща на победителите грамадни суми. А всичко можеше да е иначе – Общината да прекрати съдебните си напъни, да се споразумее (както предлагаше противникът) и да мине много по-тънко. Да не забравяме, че в този случай именно инж. Пеевски бе най-твърд последовател на съдебна битка докрай, даже от трибуната призоваваше Община Троян да обжалва в Страсбург?!

С уважение: Генадий Маринов, гл. ред. на Т21

Анонимен каза...

Нали се сещате кой ще плаща тези пари?

Анонимен каза...

Госпожа Михайлова, айде сега по пътя на регресията да се потърси отговорност от длъжностните лица участвали в комисията по ЗОП и съответния тогавашен кмет на общината.Така е честно. Недопустимо е да има такава огромна санкция и да няма виновни, защото НИЕ госпожо Михайлова с парите от нашите данъци ще плащаме за некадърността на общинската администрация. Не излизайте с номера, че някои от тях вече не работят в общината. Търсете отговорност или не Ви стиска?Ако е така ще проведем протест пред общината и няма да си плащаме данъците докато не настъпи справедливост,а тя е да видим, че има виновни и те са наказани.Ако не- плащайте си я Вие г-жо Михайлова тази санкция, с Вашите пари. Че то така де го може? И на най- простия му е ясно, че вони на корупция/сложени са дискриминационни изисквания за да се избере " Подходящата" фирма/ която ще даде пари под масата естествено не на мен, а на кмета.Айде някой да се размърда, става въпрос за пари и за злоупотреби.Сезирайте компетентните органи-това е Ваше право и ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

Анонимен каза...

Компетентните органи бяха сезирани още 2010г., като имам предвид прокуратура и организираната от нея проверка, която не установи наличие на умишлено извършени престъпления от длъжностните лица.
Но доколкот знам не е извършвана проверка по отношение на Възложителя. Тук е мястото да поясня, че Възложителя е органа, който залага (одобрява) изискванията в документацията на ОП и той приема работата на комисията, а в последствие скл и договор с предложения от комисията за спечелил. Изработването на документацията за ОП е било възложено на външна фирма-консултант, която е следвало да я съобрази със ЗОП, но това май е недогледано. Но това че комисията е предложила, не обвързва възложителя със задължение да скл договор с посочения от нея участник. До колкото съм запознат в тези процедури е ползван външен експерт (извън общ администрация), който е бил член на комисията и който е следвало да дава становища и общо взето да решава какво и как вътре в нея (комисията). Явно е имало някаква връзка м/у възложител-външен експерт-външана фирма (изготвяла документацията), но това са само подозрения и информация от преди 2-3 години. Каква е фактическата обстановка никой от нас незнае и няма как да знае!!!

Анонимен каза...

до № 5 Уважаеми може и така да е, както го описвате Вие, но тогава ГЕРБ беше на власт и кмета на Троян също бе от ГЕРБ. В момента ГЕРБ е в изолация със затихващи функции. Не го обръщам на политика. Само казвам, че вече няма чадър и би следвало да се сезират разните му там компетентни органи, които спокойно да си свършат работата и някой да отиде на топло за по-дълъг период от време. 1 280 000 лв. това е сериозна сума за бюджета на общината ни.Естествено МОСВ са в играта. Те не са принципал на подобни строежи-пречиствателни станции. Принципала е е МРРБ, но това е съвсем друга бира и не му е мястото тук да се обяснявам. Ето вратичката която трябва да се атакува в съда.

Анонимен каза...

При Минко 4 милиона,Доца стартира с 1 300 000 има време ще го настигне.Хайде всички по скоро да си платите данъците щот требва да се плащат тез милиони.

Анонимен каза...

Ако се търси отговорност то трябва да се погледне и на експертно ниво в общинската администрация. Отдела занимаващ се с проекти е най- толериран и прочие и то не от вчера, но и до днес. Ето ви персонална отговорност, питайте сегашния кмет имали там сменен човек.

Анонимен каза...

Пълен батак е в общ администрация-проектите са на първо място, да не говорим за звеното за обществени поръчки. Тотални недомислия в изработените тръжни документи, и то не от тези целящи ограничаването на дадени кандидати, а типични грешки от незнание и недомисляне. Като се има и прдвид, че никой не контролира техните действия, те буквално са поставени във вакуум. А и цялата администрация не е доволна от тях, и адв.Давидова, която всъщност идва от немай къде, за да вземе поредния хонорар и да обърка със становищата си нечии умотворения. С две думи пълен батак в общ.администрация-никога не е било така зле, в последните 7-8 години и това го казвам като човек, ползващ услугите на администрацията и имащ достатъчно инфо за случващото се.

Анонимен каза...

7-ми, и тия нови задължения са ни завещани от Акимов, не можеш ли да четеш?

Анонимен каза...

Михайлова е застрахована срещу подобни санкции.Все пак нещо трябва да се прави,за да ти нанесат финансови санкции.Няма за какво да я санкционират.Тя все още нищо не е направила.А мандатът тече ли,тече.........

Анонимен каза...

Аа, цяла нова улица откри, недейте така :))) И тя като Бате Бойко ходи ленти да реже ми се струва :)

Анонимен каза...

Абе чудя се кой е по-лош кмет - Михайлова или Акимов. Единият натресе санкцията, другият не успя в обжалването.
Не мисля да плащам повече данъци!

Анонимен каза...

Акимов сам е определил фирмата изпълнител без знанието на ОС.Обжалмането и сключването на адвокатския договор е лично негово решение отново без знанието на ОС.Ще има ли някой да потърси на тоз човек някаква съдебна отговорност.Вижте с какви средства се е сдобил, той и семейството му докато е кметувал.Троянската прокуратура бездейства.Под удара на закона им попадат само кокошкари, а такива като него?Ще трябва май да се пише до Цацаров.Толкова черни дела излязоха наяве, а той си управлява и скуби общинската хазна и през.....не му е.Хак ви е Троянци! Ще плащате без да мъркате.Вии си го избрахте, !!!

Анонимен каза...

И адвокатката е избрана от Акимов, защото била "компаньонка" на някакъв "герберски" шеф. Световно некадърна - срещу скромно безусловно хонорарче от 30-ина хилядарки опропасти делото..."Куче влачи рейс" с чужди пари.

Анонимен каза...

Голямо наследство от ГЕРБ няма що,но доколкото знам самата тръжна документация се одобрява и от МОСВ,там пък какво са правили.....кервана за Цацаров става доста дълъг.
Не искам и да мисля за новия проект 23 милиона колко би била санкцията

Един от Вас каза...

Оня ден гледах един ръководен кадър в община Троян как крачи из площада с чисто новия си евтин соц костюм, огладен с ръбовете. Един от онези, за които стопанско управление означава управление на кокошките в двора. Беше се тупнал като начален учител на 15 септември и се закачаше с лелките на прогнилите пейки пред театъра. Ей такива разказаха играта на малкото хубаво планинско градче за има няма десет години. Същите тия, носители на подобни новини, ни ритат задниците и управляват със задните си части до почервеняване и направо ми идва да го хвана същия тоя и да му счупя носа посред бял ден баш на центъра - ей така, поне някаква гражданска позиция да изразя. Че са крадци, вече дори ме ни се говори за това. Ама те са прости селски крадци, които докато крадат, успяват да се изсерат и на малкото смислени неща, които се случват в този град. За тези е важно само - кокошките, лелките, кокошките, лелките. А това, че от едно градче икономически първенец направиха лайнарник за има няма десет години, пука им. Те дори не го осъзнават. Баси лайнарщината, извинявам се за глупостите. Яко смърди на соц в общината, ама от оня - тежкия.

Анонимен каза...

Дайте пример на дело срещу общината в което да не е загубено(да става на въпрос за пари)

Анонимен каза...

до 17 През кой мандат се затри Троян бе плиткоумнико? Мандат 2007-2011 г. на г-н М.Акимов. Хемус - февруари 2008 , Машстрой и Елма малко по-късно. Кой стартира масовата приватизация - Иван Костов. Какво бръщолевиш небивалици.

Един от Вас каза...

Абе, 19-и, ти малоумен ли си да твърдиш, че всичко лошо за тоя град е станало само за четири години. Присъдите и за Хемус, и за Елма, и за всички останали, са подписани много по-рано. Костов? Заради такива тикви като тебе сега в парламента го няма един от най-големите политици на бг прехода, комунист долен. И заради такива като теб, празноглавецо, Болен и други лумпени са фактор в политиката. Сигурно си гласувал за тях, а може и за Скакауеца Видков, че било модерно. Клоун!

Анонимен каза...

Абе 20-ти, малоумнико прост много си прав, че присъдите на тези невероятни дружества построени преди 1989 г. е подписана много по-рано по времето на Костов, когато въведе масовата приватизация и абсурдните членове в Търговския закон сътворени по негово време, благодарение на които много троянски фирми щяха да изгърмят, а някои и изгърмяха.Да няма го Костов в парламента, защото хората се осъзнага, че той и неговата вихрушка докара държавата до това дередже и в частност гр.Троян. Явно ти много си изтрещал, че гласуваш за този престъпник.

Анонимен каза...

Троянски еснафи - заслужавате си чепатия, който ви е набит почти целия. Казвам почти целия, защото ви предстоят още две глоби, след което ще фалирате града. И това е защото нямате капчица гражданско самосъзнание, а само плюете наляво и надясно!

Анонимен каза...

Жалко Жалко !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! плащаме данък кмет и солташаци около него.............данък ГЕРБ ........накрая ще има тояга или затвор

Анонимен каза...

Нека да е ясно - цялата отговорност за случилото се носи единствено и само Минко Акимов. И каква е тази адвокатска фирма, която е наел. Минко да ходи на прокурор. И стига сте търсили под вола теле - вината е лично негова.

Анонимен каза...

24 ти, как Мин Ак да ходи на прокурор като не му се иска?Ми а си помисли че прокурора вземе да си свърши работата и внесе обвинителен акт в съда. И още- я си представи че съда вземе та го осъди ефективно. Не може така 24-ти, Мин Ак е бивш милиционер и настоящ гербаджия.Тия са недосегаеми. За тях няма закони. Никой не може ги пипна даже. В едно обаче са единни-алчни, да крадат и трупат пари. Леко примерче-Сашо Данков. И той гербер, даже и зам. областен управител.Синджир марка пич. Е как да се оправи тази държава и този град? Бивши комуняги лапали през времето на Тодор Живков, после станали седесари, после гербери/политически хамелеони/, ако трябва и пола си ще сменят само за едно-да крадът.Ей тази мъничка санкцийка от милионче и нещо ще я плащаме ние 24-ти, с парите от нашите данъци.Някой нещо да е направил? Или някой да има надежда нещо да се промени или случи?Ами предните санкцийки? Кака Доца си взима заплатката и ич не и е на....прическата.Да не да ги плаща тя я? От джоба си?

Анонимен каза...

За съжаление сте прави!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Минко Акимов не е ял сами баницата ,ами и много около него!
Сашо няма какво да го коментираме -бай Ганчо

Анонимен каза...

Затова момчета и момичета се учете как се краде,с милиони.За да има после за ченгета,прокурори и съдии и за да си осигуриш спокойствие и добри старини.Това е в БГ системата за оправяне на живота.Няма нови няма стари прокурори ,всички са от едно котило.Не си ли се доказал ,че ставаш за далавери никой няма да те постави на такова място.Така ,че не разчитайте на правосъдие ,а се стягайте в кръста и се подгответе за повишение на данъците и таксите,че тези глоби вие и аз ще ги плащаме.

Анонимен каза...

Най-лошото е че парите за тези глоби се вземат от парите ни.По-лошото от това е ,че чичо Минко си е взел комисионните и никой не му търси сметка.Той може и да не знае за това,както не знае че жена му е купила етаж от сградата на пощата.Хахаха.

Анонимен каза...

Купи си и новичка кола,май била на лизинг. Хаха,може и на кредит да е.... от една малка фирма Димас

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |