Заявления за гласуване на президентските и парламентарните изборите на 14 ноември 2021 г.

Анита Маринова

Избори 2021 (3)

Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание съобщаваме следното. В Центъра за административно обслужване на гражданите, намиращ се на първия етаж  в сградата на Община Троян или електронно чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества в общината, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс.

КАКТО следва:

1. В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г. до 18:00 ч. включително КАНДИДАТИТЕ за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 34-ПВР/НС) по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. 

Заявлението-декларация може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“  https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и подадено и получено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

2. В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г. до 17:00 ч. включително ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс.  Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис. 

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: anita@troyan.bg или факс 0670/6-80-60.

3. В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г. до 17:00 ч. включително ИЗБИРАТЕЛИ, ЧИИТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 30-ПВР/НС) по чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ. 

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1

4. В периода от 04.10.2021 г. до 06.11.2021 г. включително  всеки ИЗБИРАТЕЛ, СПРЯМО КОГОТО СА ДОПУСНАТИ НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация, по образец. Заявлението (Приложение № 26-ПВР/НС) по чл. 43, ал. 1, изр. първо от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. 

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори  https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1
 

5. От 30.10.2021 г. до 08.11.2021 г. включително ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 30.10.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по-късно от 5 (пет) дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Заявлението (Приложение № 39-ПВР/НС) по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис. 

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 изпратено на e-mail: anita@troyan.bg или факс 0670/6-80-60.

4 октомври 2021 г., Троян

Анита Маринова,
началник отдел „Услуги на гражданите“, Община Троян

Заявленията за гласуване можете да изтеглите и оттук:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |