Разяснения по „казуса Добродан“

* Относно затварянето на републиканския път Троян - Ловеч бе получено писмо от АПИ, в което се напомня за категоричната забрана на подобни действия по смисъла на чл. 53, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата
Право на отговор

След отправените обвинения към Община Троян от собственика и управител на фирма ЕТ „КЕШ“ (с. Добродан) Красимир Христов и уведомлението за подготвяни протестни действия от целия състав на фирмата, изпратено до кмета в петък, 26 февруари (виж „20 работници начело с работодателя си излизат на протест“), в неделя, 28 февруари, получихме писмено становище на общинската администрация по казуса. Т21

ПО ПОВОД на заявен протестен митинг с намерение за затваряне на републикански път Троян - Ловеч при разклона за с. Добродан от страна на Красимир Христов (собственик и управител на мебелната фирма „ЕТ „КЕШ - Красимир Христов“ – бел. ред.) Община Троян счита за необходимо да информира за своето становище.
 
ВЕЧЕ три години Красимир Христов не изпълнява заповед за забрана на ползване на свой строеж. През това време всички възможни институции, до които той пише, не намират основание за жалбите му. Сигналите за незаконни строежи са провокирани от остри конфликти между предприемачите Александър Петров и Красимир Христов – собственици на съседни производства в бившия стопански двор на с. Добродан, които до определен момент са работили в партньорство и добросъседство. Община Троян и лично кметът на общината Донка Михайлова каниха неколкократно – заедно и поотделно, самостоятелно и с наетите от тях проектанти – предприемачите в опит за намиране на приемливо за бизнеса и на двамата законосъобразно решение на проблемите, свързани с приемане на подробен устройствен план (ПУП) на територията. Съгласие не бе постигнато. Последваха поредица от сигнали за нарушения от двете страни срещу съседа и последващи действия от отговорните институции в рамките на определените от закона мерки. Красимир Христов публикува множество писма с неверни съдържания в опит да дискредитира институциите и да ги принуди да вземат негова страна по случая, на което Община Троян не е реагирала.

ВЪВ ВРЪЗКА с жалби на Александър Петров, на 20 декември 2017 г. от Община Троян е констатирано ползване без въвеждане в експлоатация на строеж „Пристройка към дърводелски цех” в поземлен имот с идентификатор 21590.800.14, с. Добродан. За строежа има одобрен проект №49/28.05.2013 г. и Разрешение за строеж №61/06.06.2013 г. Издадена е и заповед №308/14.03.2018 г. на Общината за забрана ползването на строежа, като в пристройката не следва да се извършва производствена и складова дейност до въвеждането й в експлоатация с необходимите документи от собственика Красимир Христов.  За периода от 20 декември 2017 г. собственикът на пристройката към дърводелския цех г-н Христов не е внасял в Община Троян документи за въвеждането й в експлоатация.

ПО НОВА жалба от Александър Петров, с писмо изх. №ЛЧ-2532-00-184 от края на януари 2021 г. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) - София разпореди на Община Троян в 15-дневен срок да докладва за изпълнението на заповедта. На 10 февруари 2021 г. бе извършена поредна проверка на място и служители на общината  съставиха протокол, че заповедта за забрана за ползване не се изпълнява и пристройката се ползва за складиране на дървен материал. За принудително изпълнение на заповедта, в изпълнение на Закона за устройство на територията, на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е изпратено писмо с изх. №И-РД-243/12.02.2021 г. за прекъсване електрозахранването на пристройката.

ЗА РЕШЕНИЕТО на проблема е необходимо единствено в Общината да бъдат внесени определените със закон строителни книжа за въвеждане на обекта в експлоатация. Протестни действия няма как послужат за въвеждане на строежа в експлоатация и за отмяна на разпореждане на ДНСК спрямо Община Троян. А относно намерението за затварянето на републиканския път Троян - Ловеч в събота (27 февруари) бе получено писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в което се напомня за категоричната забрана на подобни действия по смисъла на чл. 53, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата.

28 февруари 2021 г.
Община Троян

1 Коментара:

Unknown каза...

Бизнесмена просто си мисли ,че за него правилата не важат и той е над-закона!Видял малко сирене... и решил,че има мандра.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |