Заповед на кмета за организацията на движението на 24 май

Заповед 
№ 610/21.05.2018 г.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДП и постигане оптимална организация на движението по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 

НАРЕЖДАМ:

1. За времето от 10:40 ч. до 11:00 ч. на 24.05.2018 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Любен Каравелов“ в  участъка от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ до кръстовище на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Стара планина“;

2. За времето от 10:50 ч. до 11:00 ч. на 24.05.2018 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара планина“ в участъка от кръстовище на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Стара планина“ до кръстовището на ул. „Стара планина“ с ул. „Васил Левски“. Движението на ППС по забранените участъци да се възстановява непосредствено след преминаването на празничното шествие;

3. За времето от 11:00 ч. до 11:30 ч. на 24.05.2018 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Васил Левски“ в участъка от кръстовище на ул. „Васил Левски“ с ул. „Стара планина“ до кръстовището на ул. „Васил Левски“ с ул. „Симеон Велики“. Движението на ППС по забранения участък да се възстановява непосредствено след преминаването на празничното шествие;

4. Временно ЗАБРАНЯВАМ спирането на таксиметрови автомобили на стоянката на ул. „Васил Левски“ – централна градска част от тото-пункта до пресечката с ул. „Симеон Велики“.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на РУ на МВР - Троян. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”. 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.

Донка Михайлова, кмет на община Троян

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |