Калфин президент

Ивайло Калфин: Националното достойнство и самочувствие – това са моите най-важни приоритети
 
Президентски избори 2016 Платена публикация
Ще изпълня с живот и съдържание институцията на държавния глава. Ще се заема с въпросите, които са важни за гражданите:

Силна икономика и справедлива социална система. За мен това се изразява в повече работни места, в повишаване на доходите от труд, в равномерното развитие на регионите и в подпомагане на уязвимите групи, включително възрастните хора, нашите родители, хората с увреждания.

Стабилна национална сигурност. За да я постигнем, трябва да извървим път с конкретни стъпки, както извън държавата ни, така и вътре в нея - активна дипломация навън и боеспособна армия вътре.

Успешна външна политика. В този сложен свят, в който живеем, България трябва да играе активна роля в региона и ЕС, като поддържа балансирани и съдържателни отношения  с партньорите си.

Интелектуален и демографски подем. Културата и образованието са основната спойка в българското общество. Нужни са обаче целенасочени усилия, които да поддържат и развиват духовността, родолюбието и националното самосъзнание на обществото.

Президентът ще бъде активен по най-важните въпроси. Ще поставя ясно проблемите на обществото. Няма да воюва, а ще търси единодействие на институциите и гражданското общество. Няма да се колебае да отстоява мнение и да предизвиква другите институции. Аз имам опитът и знанието да постигна всичко това.

Аз знам как и мога да постигна това!

Ивайло Калфин

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |