ЛАС обяви за нищожно решение на Общинския съвет в Троян

* Случилото се е по жалба на кмета Донка Михайлова * Анулира се решение №25 от 17 декември м. г., разпореждащо в комисиите за обществените поръчки „да бъдат включвани до
 трима общински съветници”
Сблъсъци
ЛОВЕШКИЯТ административен съд (ЛАС) обяви за нищожно решение №25 от 17 декември 2015 г. на Общинския съвет (ОбС) в Троян, научи Т21. Това бе отсъдено на 27 май 2016 г. от пети административен състав на ЛАС с председател съдия Дианка Дабкова. Делото бе образувано по жалба на кмета на община Троян Донка Михайлова, като ответник бе ОбС – Троян, представляван от председателя си Николай Тодоров.

АНУЛИРАНОТО от ЛАС решение на местния парламент в Троян бе взето на последната общинска сесия за миналата година (17 декември 2015 г.) и предизвика остро противопоставяне между съветниците и кмета. То бе по внесеното от съветника Даниел Сираков и прието с крехко мнозинство предложение, според което в състава на всички комисии за процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждани от Община Троян, трябва задължително „да бъдат включвани до трима общински съветници, по предложение на председателя на Общинския съвет, конкретно за всяка комисия”. Въпросното предложение на г-н Сираков налагаше изменение/корекция на предходното решение на ОбС по същата материя, взето месец по-рано (на сесията на 26 ноември 2015 г.) и разпореждащо при провеждането на процедурите по ЗОП кметът „да кани с право на съвещателен глас (извън състава на комисията - бел. ред.) общинските съветници Петко Пенков, Димитър Пиронков, Даниел Сираков и Захари Велев”. В случилото се на сесията на 17 декември г-жа Михайлова и представителите на кметската администрация видяха опит за вмешателство и изземане на правомощия на изпълнителната власт, като подобен аргумент бе изложен и в жалбата пред ЛАС

РЕШЕНИЕТО на ЛАС от 27 май гласи следното: „Обявява нищожността на Решение № 25/17.12.2015 г. по Протокол № 4/17.12.2015 г. на Общински съвет - Троян от заседание на същата дата”. Като основните аргументи са два. Първо – че с решението си от 17 декември 2015 г. местният парламент в Троян е излязъл извън кръга на своята компетентност, очертана в ЗМСМА и се е стигнало до „противоречие на ЗОП, който е възложил правомощието по определяне състава на комисиите по чл. 34 на кмета на общината”; тоест решението на ОбС е „прието от некомпетентен по материята орган, което обуславя извод за неговата нищожност”. Второ – от въпросното решение на ОбС „настъпват правни последици, които засягат по неблагоприятен начин сферата на правомощията на кмета на общината и актовете на същия по ЗОП”.

НО В РАЗПОРЕЖДАНЕТО на ловешкия съд има още един важен момент – оставя без разглеждане другото възражение в кметската жалба, искащо да се обяви за нищожно и споменатото предходно решение на ОбС – Троян от 26 ноември 2015 г. Мотивът е, че тази част от жалбата е „недопустима поради липса на правен интерес” за жалбоподателя. И в някаква степен съдиите се съобразяват с аргумента на ответника (ОбС - Троян), че е целял „постигане на по-високо ниво на прозрачност при провеждане на процедурите по ЗОП”. С други думи – при провежданите от Община Троян процедури по ЗОП кметът остава задължен да кани за участие с право на съвещателен глас (извън състава на комисията) съветниците Пенков, Пиронков, Сираков и Велев.

РЕШЕНИЕТО на ловешкия съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок.

Т21

4 коментара:

Васил Радойчевски каза...

Генади, струва ми се, че изводите, които правиш в предпоследния абзац на статията не са коректни. Впрочем аз не съм специалист и може да греша. Според мен обаче нещата стоят по следния начин.

Има решение № 11/26.11.2015г., обективирано в Протокол № 3/26.11.2015г., което задължава кмета да включва общински съветници в комисиите по ЗОП. То е изменено (следователно повече не съществува) с решение № 25/17.12.2015г., обективирано в Протокол №4/17.12.2015г., което препоръчва на кмета да включва общински съветници в комисиите по ЗОП. Според мен липсата на правен интерес за оспорване на първото решение произтича от факта, че то е изменено с второто и вече не съществува като такова.

Освен това ЛАС изобщо не се е съобразил с аргумента на ответника (ОбС - Троян), че е целял „постигане на по-високо ниво на прозрачност при провеждане на процедурите по ЗОП”. Ето какво четем в съдебното решение. "Действително, чрез възлагане на обществени поръчки се изразходват средства от общинския бюджет, извършва се разпореждане с финансовите средства на общината, но механизмът за осъществяване на контрол върху тези обществени отношения не включва възможността общинският съвет да участва при сформиране състава на комисиите по провеждане на съответните процедури."

Не е правилен и изводът ти, направен в последното изречение на споменатия абзац, а именно: "С други думи – при провежданите от Община Троян процедури по ЗОП кметът остава задължен да кани за участие с право на съвещателен глас (извън състава на комисията) съветниците Пенков, Пиронков, Сираков и Велев.". След като ЛАС отменя по-леката - "препоръчителна" форма за участие на общински съветници в комисии по ЗОП, няма как да остави в сила по-тежката - "задължителна" форма.

Мисля си, че ако направиш една консултация с адвокат, всички тези неща ще се изяснят.

troyan21 каза...

Привет, г-н Радойчевски! Вероятно сте прав и нашето тълкуване - че с анулиране на отменящото решение на ОбС (от 17 декември м. г.) отмененото предходно решение (от 26 ноември м. г.) остава в сила, е невярно. Тоест отмененото предходно решение вече не съществува и няма как да се "реанимира" с отмяната на отмяната му. Но ако е така, защо тогава в жалбата се иска отмяна и на това несъществуващо решение?! Тъй че - все пак - би било добре юристът на Общината да даде едно тълкувателно разяснение, същото може да стори и юрист на Общинския съвет. А че не е логично съветници да се замесват в процедурите на Общината по ЗОП е пределно ясно, това противоречи на принципа на разделение на властите и не изглежда особено порядъчно.

С уважение: Генадий Маринов, гл. ред. на Т21

P. S. Но като гледам как един Гоце пак иска да става президент, въпреки че Конституцията (основният закон) не му го разрешава и какви разнопосочни тълкувания на същия основен закон дават най-видните юристи на България, не съм сигурен в нищо :)))

troyan21 каза...

Решението на ЛАС, дословно

Воден от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. първо от АПК, пети административен състав на ЛАС

РЕШИ:

• ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима поради липса на правен интерес, Жалба вх. № 35/08.01.2016г. в ЛАС, В ЧАСТТА, с която се иска прогласяване нищожността на Решението в частта по т. ІІІ от Решение №11 по Протокол № 3/26.11.2015 г. от заседание на Общински съвет Троян от същата дата и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в същата част.

• ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 25/17.12.2015г. по Протокол № 4/17.12.2015г. на Общински съвет Троян от заседание на същата дата, което изменя решение по т. ІІІ от Решение № 11/26.11.2015г. на ОбС, обективирано в Протокол № 3/26.11.2015г. от заседание от същата дата.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Републиката, в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено като жалбата се подава чрез ЛАС.

Ето и линк към пълния текст на решението на ЛАС с мотивите:
http://aclovech.org/content/delo-search.php?type=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE&godina_d=2016&ndelo=7&date_r=27.5.2016

Анонимен каза...

Не се карайте момчета ,всичко е порно в БГ ,политика ,съд,съдебна власт ,полицията всичко работи само за силните на деня,разбирай политиците ,които са и най-големите престъпници в БГ.Затова никой на нищо не трябва да вярва най вече на съда ,че ще отсъжда правилно и по закон.Зависи как ще им бъде наредено и от кого платено ,така и ще бъде отсъдено.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |