Из отчета на общинския Бюджет 2014

* Рекордни собствени приходи от 6,762 млн. лв., нараства делът им сред общите приходи – 33% * Кредити за погасяване – 8,333 млн. лв.
 * Предложената нова бюджетна рамка – 19,449 млн. лв.;
 днес приемат Бюджет 2015
Money, money…
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. Община Троян няма неразплатени разходи и продължава тенденцията на устойчиво нарастване на собствените данъчни и неданъчни приходи. Това са два от важните изводи в отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2014 г., представен вече пред гражданите от кмета Донка Михайлова и внесен за одобрение в Общинския съвет. Подчертани са рекордните за общината собствени приходи в размер на 6,762 млн. лв. и нарастването на относителния дял на тези приходи сред общите приходи (собствени и държавна субсидия) – 33% за 2014 г. срещу 29% за 2013 г. Друг важен извод е, че основната част от средствата са разходвани „ефективно и икономично”. Дадени са примери с преструктурирането на Домашния социален патронаж, довело до генериране на допълнителни собствени средства, покрили 56% от разходите и преструктурирането на звеното за улично осветление, също довело до оптимизиране на разходите и икономии.

В ОТЧЕТА се припомня, че първоначално приетата рамка на Бюджет 2014 е била в размер на 18,192 млн. лв., но след всички извършени промени в края на годината рамката е набъбнала до 20,659 млн. лв. Ето и някои важни данни в отчета.

ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ, която първоначално е 8,094 млн. лв., но след корекциите била завишена с 464 хил. лв. и достига 8,559 млн. лв., е преведена на 100%. Към 31 декември е преведена допълнителна държавна субсидия от 749 хил. лв. – компенсация за ученическите превози, средства за преодоляване на последиците от бедствия, за финансиране на спечелени училищни и читалищни проекти и за провеждане на избори.

СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ за 2014 г. – от местните данъци (патентен, имуществени и данък МПС) и неданъчни (приходи и доходи от собственост, от наеми на земя, такса битови отпадъци, приходи от продажба на имущество, средства от дарения и помощи) също имат добри показатели. Изпълнението на местните данъци е 108% спрямо уточнения годишен план и възлиза на 2,529 млн. лв. Неданъчните приходи са 4,232 млн. лв., представляващи 109% спрямо уточнения годишен план. Одобрената целева държавна субсидия за финансиране на местните дейности за 2014 г. е 1,616 млн. лв. и до 31 декември е била преведена на 100%.

РАЗХОДИ. Както обикновено най-големият бюджетен разход е за дейност „Образование” – общо разходите тук са 6,983 млн. лв., което представлява 39% от общите разходи на Общината. За издръжка на общинската администрация, общо 117 души, са изразходвани 2,023 млн. лв. държавни и местни средства (с държавни средства се издържат 84,5 бройки от персонала, а с местни средства - 32,5 бройки). За социални дейности са изразходени 940 хил. лв., което е 95% от планираното за годината. Капиталовите разходи (за строителство, ремонти, опазване на околната среда) са 2,898 млн. лв., представляващо 82% от планираното.

ВАЖЕН МОМЕНТ в Бюджет 2014 са допълнителните сметки за средства от Европейския съюз във връзка с финансирането на изпълняваните от Община Троян проекти по европейските програми. От постъпленията по сметката на големия проект за водния цикъл (общ проектен бюджет 29,5 млн. лв.) през 2014 г.  - 10,751 млн. лв. от МОСВ (управляващия орган на програмата) плюс 860 хил. лв. съфинансиране от общинския бюджет и 5 млн. лв. заем по ФЛАГ, са разплатени 12,396 млн. лв. и наличността в края на годината е 4,215 млн. лв. По проекта за оборудване и обновяване на МБАЛ – Троян наличността е 6733 лв. – преведени са 775 хил. лв., а са разплатени 768 хил. лв.

КРЕДИТИ. По заема от 4 млн. лв. за погасяване на наложените финансови корекции на Община Троян по проекти, изпълнявани в предишния управленски мандат, остават за издължаване 3,333 млн. лв. По заема към ФЛАГ, взет за текущи плащания по големия проект за водния цикъл, за издължаване остава пълният размер на сумата от 5 млн. лв. Общо 8,333 млн. лв. кредитни задължения, което е твърде сериозна сума за Община Троян - близо 50% от годишния бюджет; но да се надяваме, че няма да има проблеми с евросубсидията за водния цикъл и 5-те млн. няма да легнат върху троянските плещи, за другите 3,333 млн. е ясно - тях ще си ги плащаме.

БЮДЖЕТ 2015. Предложената рамка за бюджета на Община Троян за 2015 г. е 19,449 млн. лв.; от тях 10 млн. лв. (от собствени приходи, държавна субсидия, заеми и други) са за финансиране на местните дейности, а 9,393 млн. лв. са за финансиране на държавни дейности (от тях 8,390 млн. са държавна субсидия и 1 млн. лв. е остатък от предходния период). Рамката на проектобюджета за 2015 г. бе приета на предишната сесия на Общинския съвет (29 януари); а на предстоящата февруарска сесия (днес, 19 февруари) ще бъде обсъден и гласуван и самият бюджет.

Т21 

Още по темата:

14 коментара:

Анонимен каза...

За издръжка на общинската администрация, общо 117 души, са изразходвани 2,023 млн. лв. !!!! Какво излиза, че средната заплата в общината е 1500 лв. Не мислите ли, че тази заплата на фона на средната е твърде висока. Излиза, че една чистачка в общината взима близо 1000 лв. Страшно много пари за нищо! 2 милн. мога да отида за много други полезни неща.

Анонимен каза...

Доцка много харчи!

Анонимен каза...

1-ви, кой ти каза, че издръжка означава само заплати?! Тук влизат и осигуровки, командировки и поддръжка на материалната база (вода, ток, парно, телефон, техника, ремонти и т. н.).
1000 лв. заплата са недостижима мечта, не само за чистачките в общината, ами и за голяма част от служителите.

Анонимен каза...

ей 3 на мен тези колко ще отидат за отопление и за канцеларски материали. ДОбре не взимате по 1500 а по 1400 извинявай. А къде пропусна участието почти на всеки един общински служител в някои от мн еврпейски проекти като участник,. надзорник или какъвто е там или по още 700 лева на месец. НЯМА ЛОШО НО ДА ПРАВИТЕ НЕЩО А ВИЕ НИЩО НЕ ПРАВИТЕ. ЗАЩОТО РЪКОВОДИТЕЛЯ ВИ Е БЕЗ ЕДИН ДЕН ТРУДОВ СТАЖ КАТО ТАКЪВ.

Анонимен каза...

Като си фантазираш такива заплати, бонуси и да не правиш нищо, що не постъпиш на работа в Общината? Като ти кажат заплатата 400-500 лв. и си видиш длъжностната характеристика, ще избягаш на момента. Спри да гледаш фантастични филми, че не ти се отразяват добре.

Анонимен каза...

До 3-ти! Значи говорим за прекалено голяма издържка: колко може да бъде рално тя:
1. Отопление - 100 000
2. Вода за 1 година - 8 000 лв.
3. Ток - 20 000
4. Канцеларски материали - 10 000 лв.
5. Командировки - 50 000 ???
6. Останалото е за заплати ! Това са страшно много пари за едни 117 души. Излиза наистина лукс да работиш в Община Троян. Извинявам се, но общинарите се скъсаха да обикалят за какво ли не из Европа. Има прекалено раздут бюджет на Общината за администрация, която не върши нищо! За Община Асеновград, където са почти с двойно по-голямо население бюджета за администрация е почти 3 милн. лв. А в Троян 117 човека добре си живеят с над 2 милн. лв. !

Анонимен каза...

Една проста задачка за агънцето под номер 5: Я направи справка,колко търтейчета стоите на топло в общинския кошер през 2015..После провери колко бяхте през 2014,2013,и така до 2007-ма примерно. Цифрата се променя в посока нагоре,като към старите търтеи в кошера,добавяме нови при всяка възможност на всеки нови 4 години,и по между им... току що гледах една много добра фантастика с Итън Хоук...

Анонимен каза...

В общината е много хубаво, винаги е топличко и можеш да врътнеш ключа и да му теглиш една дрямка. Само 2 проблема има: няма нови булчета така и храната в стола е след 12:15 студена. Дочка трябва да му натегне гайките на "ресторантьора". Скандално е дори за селска кръчма да сервира студени манджи, лойта избива отгоре и е с гаден вкус. Инак си ни е много хубава общината и повечето от общинарките тоже. Аз съм за. Парите не са много.

Анонимен каза...

Агънце мило байново под номер 7, ти като направи такава справка, дай да я видим! Само да не е фалшива като данните за Асеновград, защото си направих труда да ги проверя и цифрите са: 3, 650 млн. лв за 28 кметства в Община Асеновград срещу 2,023 млн. лв. за 21 кметства в Община Троян.

ОБЩИНАР...:) каза...

Всички мразят общинарите, ама на всички им се иска да са такива!...:) :) :) :) :)

Анонимен каза...

до 5 ами то само пожизнено назначени пенсионери като Банко Банков как искаш някои млад и образован да го огрее слънцето да работи в общината!!!!!!!!!!!!!!!!

Анонимен каза...

А Пиян Колю ?

Анонимен каза...

Какви млади хора искате да започнат работа в общината? То в Троян останаха само наркоманите и ниско образованите младежи, те могат да отидат единствено да робуват в КАЛИНЕЛ като общаци.

Анонимен каза...

Само че 1-вият хубостник е взел електронен калкулатор и е разделил две числа, без да вложи и капка разум. В тези средства влиза цялостната издръжка на общинската администрация, общински съвет Троян, средства за 21 кметства, провежданите през 2014 г. избори и т.н. Вземете малко се осведомете и тогава пишете глупости защото станахте смешни.
Гражданин който чете отчетите публикуване на сайта на общината.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |