ЗАПОВЕД на кмета на Троян във връзка с Националния референдум

 Национален референдум за развитието на ядрената енергетика в Република България

ЗАПОВЕД № 60
гр. Троян, 23.01.2013 г.


На основание член. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с осигуряване на спокойна обстановка по време на провеждане на Национален референдум
на Република България на 27.01.2013 г.

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата, сервирането и консумацията на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за хранене на територията на община Троян, считано от 22:00 ч. на 26 януари 2013 г. (събота) до 22:00 ч. на 27 януари 2013 г. (неделя), с изключение на тези, в които се провеждат сватбени и семейни тържества, организаторите на които са длъжни предварително да уведомят кмета на община Троян или кмета/кметския наместник на съответното населено място.

2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 26 януари 2013 г. и 27 януари 2013 г.

3. ДИСКОТЕКИТЕ на територията на община Троян да работят до 22:00 ч. на 26 януари 2013 г.

Копие от Заповедта да се връчи на кметовете на кметства, кметските наместници на територията на община Троян, на началника на РУ „Полиция” – Троян за сведение и изпълнение; да се предостави на РИК – Ловеч за сведение и на главен експерт „Поддръжка на компютърната техника и програмните продукти в отдел „Услуги на гражданите” при Община Троян за обявяване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на РУ „Полиция” – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян, на интернет страницата на вестник „Троян 21” и информационното табло пред сградата на общинската администрация.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти и заведения за хранене, чрез РУ „Полиция” – Троян.

Донка Михайлова, кмет на община Троян


 

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |