Срещата с бизнеса

* Създаден бе Консултативен съвет за икономическо развитие, първото му заседание се състоя на 19 юли; Христо Йовчевски - председател, Валя Букарева - заместник * Иван Самичков: „Направи локва,
жабите сами ще дойдат”

С АНАЛИЗ на икономическата ситуация в община Троян, направен от кмета Донка Михайлова, започна организираната от общинското ръководство среща с бизнеса, чиято цел бе създаване на Консултативен съвет за икономическо развитие на общината (12 юли). Представителството на срещата бе сравнително добро – както като бройка (присъстваха около 40 собственици и управители на фирми, развиващи дейност в Троянско), така и като структура (личаха както едри предприемачи, така и представители на средния и малкия бизнес; имаше и представители на различните браншове). От другата страна (Общината) наред с кмета участваха зам.-кметовете Ангел Ангелов и Кольо Кацаров, както и шефове на отдели и експерти.

КОИ БЯХА АКЦЕНТИТЕ в анализа на г-жа Михайлова? По данни от Териториалното статистическо бюро основният брой предприятия в община Троян са от типа „микропредприятия” с до 9 заети – 1919 бр. (90,9%), 131 са малките предприятия с от 10 до 49 заети (7,8%), 17 – средните с от 50 до 249 заети (1,02%), и само 3 – големите с над 250 работници и служители (0,8%). Микропредприятията осигуряват най-голяма заетост – 3084 човека работят в тях (32%); но най-голям дял от произвежданата продукция се пада на големите предприятия – 38%, а най-голям обем нетни приходи от продажби реализират малките предприятия. По браншове – най-голям е делът на фирмите, осъществяващи търговска дейност и ремонтни дейности на автомобили (38,4%), на тях се пада също най-големия дял от общия обем на приходите (30,2%) и най-големият брой заети лица – 1752 (общо 9856 е броят на лицата, заети в икономически дейности в община Троян).

БЕЗРАБОТИЦАТА според официалните данни за м. април 2012 г. е 8% (1156 души), което е с цели 3,4 пункта под средното за страната (11,4%). „Приемам тези данни с известна условност”, заяви г-жа Михайлова, като не скри и притесненията си от „обезпокоителната структура” на тукашната безработица. По-конкретно – от това, че прекалено голям е броят на безработните лица над 55 години, които имат най-малък шанс за нова работа – 330 (28%); висока е и безработицата сред младежите до 29 години – 171 (15%). Притеснява също сериозният брой на безработните, които повече от 2 години са без работа – 211 души.

ГРАДОНАЧАЛНИКЪТ очерта накратко приоритетните задачи на Общината: подготовка на Общ устройствен план (ОУП); създаване на благоприятна бизнес среда (солидарност в кризата, оптимизация на местната нормативна уредба и местната данъчна политика); развитие на базисната инфраструктура с цел по-добър икономически климат (тук е проблемът с транспортната свързаност на Централна Северна България – магистрала „Хемус”, транспортният коридор към Южна България и т.н.; водният цикъл на Троян – втори етап, водните цикли на селата); взаимодействие на ниво секторни политики (в т.ч. лобиране за проекта за развитие на овцевъдството и говедовъдството с катарско финансиране, сътрудничество с ИПЖЗ, подготовка на стратегия за развитие на туризма, развитие на енергийна инфраструктура и енергийната ефективност); комунални услуги (възлов момент е сметосъбирането и сметоизвозването); кадри (засилване връзката „училище – бизнес”, стажантски програми, стипендианти, преквалификация). Г-жа Михайлова представи и човека на бизнеса в общинската администрация – Мария Минкова от отдел „Общинска собственост и икономика”; „Ще можете да разчитате на нея и да търсите съдействие”, обясни градоначалникът.

В ПОСЛЕДВАЛИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ на бизнесмените се чуха различни идеи и оценки: липса на обвързаност на професионалните паралелки с реалните нужди и особености на троянския бизнес (Николай Тодоров, „Ривърсайд”); надежди, свързани с катарската програма за развитие на овцевъдството, чийто координатор е ИПЖЗ – Троян, но разплащателната структура на централно ниво още не е готова (проф. д-р Марин Тодоров, ИПЖЗ); професионалното обучение е твърде неефективно, фирми „обучават” безработни, само за да усвоят средствата, занаятчийското обучение на работното място, което е водеща практика в цяла Европа, тук е загърбено (Камен Кръстев, Регионална занаятчийска камара - Ловеч); „Направи локва, жабите сами ще дойдат”, образно се изрази Иван Самичков (ТиБиЕс) – идеята бе, че ако се изгради добра инфраструктура (ток, комуникации, вода, управление на отпадъците), инвеститорите сами ще се ориентират към Троян, който има и предимството на доброто географско положение; нужно е в бъдещия Консултативен съвет да има представители на всички браншове и да не се подценява транспортът, защо във всички общински фирми е пълно с пенсионери – дайте път на младите кадри (Иван Макариев, „Дим такси”); общинската администрация е длъжна да обгрижва бизнеса и инвеститорите, както го правят на други места, примерно в съседно Севлиево (Сави Попски, „Савел”); „Ако, образно казано, задачата е заедно да сглобим един стол, то Общината трябва да намери лепилото, за да свържем частите” (Борис Събев, „Палашун”); ОУП и Програмата за развитие до 2020 г. са нещо много важно, но те трябва да са истински работни документи (инж. Дилян Енкин, председател на Комисията по ТСУ в Общинския съвет, „Троя консулт”).

В КРАЯ на срещата бяха определени членовете на Консултативния съвет за икономическо развитие, като се взе решение първото му заседание да е на 19 юли, когато ще е и окончателното попълване на състава. Тогава ще се обсъдят и начините на работа и ще се доизбистрят целите. „Представям си този доброволен обществен орган като генератор на идеи и партньор на Общината”, коментира Донка Михайлова.

*****
Първото заседание

НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Консултативния съвет за икономическо развитие (19 юли) - след проведено гласуване - бе окончателно попълнен съставът на новия обществен орган. Членовете са 28, а за председател бе избран едрият мебелопроизводител Христо Йовчевски („Рико Стил” ООД) със заместник Валя Букарева – изпълнителен директор на троянската структура на фармацевтичния гигант „Актавис”; технически секретар на съвета ще е Мария Минкова – човекът на бизнеса общинската администрация, гл. експерт в отдел „Общинска собственост и икономика”. Видно е, че новият обществен орган има сериозна представителност (браншове, мащаб на представените фирми, обществен авторитет), макар че начинът и критериите за попълването му не бяха съвсем ясни.

НА 19-ТИ БЕ ПРИЕТ и Правилник за дейността на консултативния съвет, където в раздел I „Общи положения” е записано: „Консултативният съвет за икономическо развитие на община Троян е помощен консултативен орган на кмета на Общината, създаден с цел: запазване, подпомагане и разширяване на съществуващия бизнес в община Троян; подобряване на контактите и координацията между местната власт и бизнеса; идентифициране на важни за общината проблеми и предлагане на възможни решения за подобряване на икономическия климат; подпомагане работата на кмета за привличане на нови инвестиции”. Следващото заседание на съвета ще се проведе на 18 септември от 17:00 ч. в салона на Общината.

Състав на Консултативния съвет за икономическо развитие:

1. Валя Букарева - „Актавис“ АД
2. Валя Варчева - банка ОББ
3. Венелин Ангелов – адвокатска кантора „Ангелов“
4. Владимир Хаджийски - „Елма 13” ООД
5. инж. Владимир Младенов - „Копа Хидросистем” ООД
6. инж. Георги Дренски - „ММоторс” АД (гр. Етрополе)
7. инж. Дилян Енкин - председател на Комисията по ТСУ в ОбС, „Троя консулт“ ЕООД
8. инж. Димитър Шишков - Държавно горско стопанство – Троян
9. Иван Самичков - „ТиБиЕс - Троянска Борса за Строителство”
10. Искра Митева - хотел „Фея“ (с. Чифлик)
11. Йордан Данков - председател на Икономическата комисия в ОбС, ЕТ „Йордан Киров”
12. Камен Кръстев - „Дариус” ЕООД (с. Орешак)
13. Красимир Янков - КООП (с. Врабево)
14. инж. Лилия Цанкова - „Строител – Троян” ЕООД
15. инж. Марин Радевски - „Калинел“ ЕООД
16. проф. д-р Марин Тодоров - ИПЖЗ
17. инж. Минко Топалски - „Вектор” ООД
18. Огнян Кондов - „Кондов екопродукция” ЕООД (с. Старо село)
19. инж. Пенчо Адърски - „Троян мотор“ ООД
20. Пламен Бойновски - „Памела Комерс“ ЕООД (гр. Ловеч)
21. Пламен Нешев - ЕТ „Пламен Нешев”
22. Стаменка Дамянова - „Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД
23. Стефан Вълев - „Стефан Вълев“ ЕООД
24. Събчо Събчев - ОП „Комунални услуги - Троян“
25. инж. Тонимир Гечев - „ВиК - Стенето“ ЕООД
26. Тотка Качерилска - „Тоникс 96” ООД
27. Христо Йовчевски - „Рико Стил“ ЕООД
28. Христо Ковачев - кафе-сладкарница „Славея“

Т21

52 коментара:

Анонимен каза...

Чета, радвам се че най-накрая се прави това което отдавна трябваше да се случи, и стигнах до списъка с членовете...Дилян Енкин,Йордан Данков,Марин Радевски, Марин Тодоров...Правете си сами изводите...

Анонимен каза...

Всичко добре, занимава им се на хората, няма лошо. А каква остава функцията на общината? И какъв е конкретният опит в бизнеса на представителя на общината?

Анонимен каза...

Е, добре де, N1, кой да е член - Филянкишията или някой токущо завършил студент ?!

Анонимен каза...

3-ти, ако Донка Михайлова направи това за което говори, не виждам за какво са всичките тези навалици?А и ако помниш случайно Йордан Данков заяви,че на Троян не му трябват външни инвеститори,а се е набутал пак в кацата!?!? Е извинявай, ама к'во правим тогава?За Енкин ще говорим ли, или за Колю Кацаров?
Евентуално ако се случи нещо,тия да се наврят веднага в далаверата.

Анонимен каза...

Как така сте пропуснали Николайча Банев от Елма или него го представлява дружката му Дилян Енкин???

Анонимен каза...

Извинете, но тези няма да свършат работа за една стотинка...кого ще консултират чрез Донка, самите себе си ли? Но да почакаме...да видим дневния ред на второто заседание.

Анонимен каза...

Как така липсва Минко Акимов?И какво прави там Ангел Балев?

чичо Гошо каза...

Ангел Балев представлява гилдията на троянските тенисисти и редачите на пасианс на компа в работно време:D

Анонимен каза...

Тоя ненормалник,който е начело нищо добро няма да направи!!!

Анонимен каза...

тоя кърлеж Енкин - няма отръвка от него!

Анонимен каза...

Всичките толупи и льохмани на града заедно за пълното му ликвидиране от картатата на България!

Анонимен каза...

Е-е-е хайде,започна оплюването!

Анонимен каза...

Дрън-дрън-дрън,пак празни приказки!!!Какъв бизнес -само далавери!

Анонимен каза...

Аз не разбирам какво ще правят тези отборюнаци, освен да прокарват собствените си интереси.
Те нямат интерес виншни инвеститори да дойдат в Троян, защото веднага ще им се наложи да се събразяват с тях по един или друг начин. Най-малко няма да могат да манипулират работниците си с думите "Като не ти изнася напусни - навън чакат други като теб". Това се казва и в Калинел и в Актавис и в други фирми.
Морал им липсва на повечето ни Първенци, но и те не са вечни.

Анонимен каза...

Имам честта да познавам повечето от членовете на консултативния съвет. Определено всички от тях с едно дребно изключение заслужават да са там. Изключението е крадливото селянче от ЖЕЛЯЗНА, което няма място там. Крадливото селянче никога не е създавало собствен бизнес, за да може да дава съвети или да има право на мнение по важни въпроси касаещи целия град и жителите му.

Анонимен каза...

Да на Енкин вярно не му е мястото там.

Анонимен каза...

ДЕЛИ ЕНКИН = ДИЛЕНКИН = ДИЛЯН ЕНКИН

Анонимен каза...

12-ти,що не ми плюнеш на у.чеца?!

Анонимен каза...

"Най-малко няма да могат да манипулират работниците си с думите "Като не ти изнася напусни - навън чакат други като теб"."
14-ти, не само в тези фирми, ами във всички така постъпват. Разчитат, че е безработица и криза и се мислят за най-великите. И друго - за заплата от 300 лв. свободни работни места коооолкото искате. И после се чудят защо никой и не пита за работа, както и защо има текучество на персонал и следователно лоша работа и лоши резултати. Иначе са бизнесмени, де.
Но както се изказа - не са вечни. Дано се сетят, че колелото се върти и един път си отдолу, един път отгоре!!! Тогава да им гледаме сеира!

Анонимен каза...

кака ни доца е голяма алабалистка.пък и железненският бандит пак е на линия,няма отръвка от този кърлеж.

Ol` dirty bastard ... каза...

Ударний батальон !!! Юнаци тройенски ...
Айде поздрав за сите комисари.

http://www.youtube.com/watch?v=W9_rL2aop7Y

Анонимен каза...

Хайл на червените нео-либерали, славните водачи и новозабогателите фабриканти!

http://www.youtube.com/watch?v=qA4yztAkPtQ&feature=related

Анонимен каза...

Другаря Енкин е пагубен за Троян!

Анонимен каза...

Тези всичките умници дето са се събрали начело с кметицата трябва да им е ясно едно единствено нещо,че без да развържат кесиите и почнат да дават поне по 500евро минимални заплати ,нищо ама нищо няма да се подобри в този град освен техните банкови сметки и придобивки разбира се.Нито магазини като хората ще имаме ,нито квалитетни бензиностанции ,нито ще са ни пълни заведенията и магазините с клиенти до тогава ,всичко другото е мижи да те лажем.
А това без сериозна конкуренция на външни инвеститори никога няма да стане и не мисля ,че людите от този Консултативен съвет за икономическо развитие ще допуснат такива да влязат някога в Троян.

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

Няма да проработи тази идея, Г-жо Михайлова. Българинът в екип (особено в подобен екип)не върши работа, защото всеки дърпа за себе си и гледа как да е по-велик от останалите. Хванете си Вие нещата и си ги свършете сама. По-добре млади и непокварени хора търсете, чиито интереси ще са само да докажат себе си, като направят нещо значимо.Резултатът ще е по-добър. Успех Ви пожелавам.

Анонимен каза...

Сега се казва Консултативен съвет. Имало го е и преди - Стопански съвет и той е изиграл голяма, положителна роля за развитието на града. Няма значение как е името. Поздравявам Михайлова, че успя да обедини тези хора и пажелавам успех занапред.

Анонимен каза...

"Да им гледаме сеира!" № 19-ти, некадърността и завистта май в Троян нямат почивка. Какво да коментираме повече. Жалко, че Иван Хаджийски не живее в днешна България. Само от този сайт би написал нова "Бит и душевност...."

Анонимен каза...

Не забравяйте, директивата на задругата на еснафите е една :Да не се допуска конкуренция на пазара на труда в Троян!

Анонимен каза...

Другарката Михайлова ще получи един хубав наказателен вот след 3 години и то не заради нейното празнословие и имитиране на работа, а защото даде властта на Енкин. Другарко, хората гласуваха за вас, не за Енкин, но май нямате кураж и морал да му се опъвате. Хубаво излъгахте троянци, що не си ходите у Ловеч, там поне са ви свикнали на лъжите.

Анонимен каза...

Интересно е, че точно на Енкин и Донка децата не живеят в Троян, що така бе, нали полагате всячески усилия да се връщат тук младите, да се развиват в родния град. Лицемерни комунисти.. няма отърване от тях

Анонимен каза...

До сега тия другари са ви "оправяли" както им падне, сега ще ви "оправят" още по-организирано.

Анонимен каза...

32ри прав си,заприлича на оргия с народа

Анонимен каза...

Доца и Енкин че не живеят в Троян това е ясно. Ма те дори и да живеят пак няма да са в час и да знаят за какво става дума.

Анонимен каза...

Тук нещата за заприличха на оргия с елементи на немско порно (:

Анонимен каза...

28-ми,аз съм 19-ти. Това, което казах, е от опит, а не от завист и злоба. От няколко месеца вече гледам сеира на такива работодатели, които сега са с подвита опашка. Иначе бяха голяма работа, но тук не е мястото да ти описвам случая конкретно. Но и те бяха подобни на тези от снимката... И със същите разбирания - "отвън чакат още 50 човека за твоето място" ... Дано ме разбра. И ...Иван Хаджийски не би си писал "Бит и душевност" като гледа мене, а тях, понеже точно такива са интересни, за да се опишат в книга. А ние сме си обикновени хора - от тези, които са вече описани ...

Анонимен каза...

И в главната роля - майка ти!

Анонимен каза...

Дилян Енкин и Марин Радевски ще работят в полза на бизнеса в Троян? В Палестина се строи детски почивен център за евреи!

Анонимен каза...

За действието на това упражнение, което е направила Донка Михайлова и на тези/дето се водят бизнесмени/ дето са и вързали да дойдат на срещата, народа е казал: преливане от пусто в празно. Резултати няма да има, но ще има срещи, дискусии, търсене на начини,инициативи,безумни предложения, протоколи, заседания....ще се отвори работа на пиара на общината та да се чуди женицата какви глупости да пише.Няма да има нищо положително щото в баницата няма сирене и няма кво да се лапне. Всичко е отдавна опоскано и понеже Донка е слаб ръководител/ако беше силен отдавна да е разкарала онова административно недоразумение Акимов, да е отдавна сезирала който и където трябва/, това и прави-НИЩО.

Анонимен каза...

Нищо,нищо,ама хептен НИЩО!

Анонимен каза...

О,Прешъс!

Анонимен каза...

Е айде сега. Била слаб ръководител?! Просто са и обяснили, че неможе да не слушка. Пък и целта е постигната: PR и демагогия - "бабите викат Бравус виж нашто момиче какви работи прави". Иначе - всичката пара в свирката. Ама ние това си го знаехме още по време на изборите. Радвам се, че го разбрахте и вие...

Анонимен каза...

39 - Ако Акимов е недоразумение (по-точно споразумение причинено по политически причини и от ОбС, отговорни за който са 29 човека), то Кацаров е недоразумение, причинено и назначено от едноличноотговорното лице г-жа Михайлова. Докога пенсионери като него ще ядат хляба на безработни млади специалисти (такива с ум, модерно и адекватно целомъдрие, трезва мисъл и знаещи от къде да си пуснат компютъра) ???

Анонимен каза...

Само да кажа влизате на
www.brra.bg - ще видите данъчните декларации на всички в този клуб.
Ще видите вътре колко данъци са платили, колко заеми имат, колко горе долу плащат на работници, осигуровки... много е интересно... Въвеждате името на фирмата или ЕИК /по старому БУЛСТАТ/ и хоп виждате... като занете какви коли карат, колко къщи имат и тяхната груба стойност - ще разберете плащат ли данъци или крият... и кой е достоен да е в този клуб и кой не... ама в Троян отдавна не се гледа така на нещата...

Анонимен каза...

44-ти, само така !Да няма нищо покрито на тези достойни градители на Троян! А и е хубаво и съответните органи и комисии да поразгледат несъответствията в демонстрираната материалност и отчетени цифри !

Анонимен каза...

Хайде кажете вие кой да е в състава на съвета тогава? Колкото и да не ги харесвате това е положението - това са представителите на бизнеса в Троян.

Анонимен каза...

До 31 - не ти прави чест да намесваш децата на когото и да е било!

Анонимен каза...

А на техните родители им прави чест,да провалят настоящето и бъдещето на нашите,така ли?Ама много си умен бил бе!Хората затова роптаят, че тия изроди все някак ще уредят техните, без значение дали могат на две кучета хляба да разделят!
За чест тръгнал да говори (:

Анонимен каза...

Оня мазник със синята блуза в средата къде се е кордисал редом с бизнесмените ?
Подушило е май даскалчето, че ще има кебапчета след срещата.

BOND каза...

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-07-26&article=418031

Дали някога през мандата на другарката Михайлова, ще прочетем някакво подобно заглавие с нейното име или само ще четем за ПР събития?!

Анонимен каза...

Нали ако го направи ще увисне откъм електорат.

Анонимен каза...

Тя май в най-скоро време може и към електората да мине така както я е подкарала с тия гнусари в управата!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |