Приеха отчета и новия бюджет

* Донка Михайлова: „Община Троян е в добро финансово състояние и няма неразплатени разходи“ * Инж. Марин Радевски: „Виждам, че бюджетът се изпълнява, защото не е напрегнат“ * Спорове
 за бюджетния излишък
Money, money
НА ПОСЛЕДНАТА сесия на Общинския съвет, 16 февруари, ведно бяха обсъдени и гласувани кметският отчет за изпълнението на Бюджет 2016 (20,7 млн. лв.) на Община Троян и предложеният нов Бюджет 2017 (23,5 млн. лв.). Гласуването бе положително и с голямо мнозинство, което не означава, че дебатите бяха гладки.

Донка Михайлова
РАЗГЛЕЖДАНЕТО на бюджетните точки започна с експозе на вносителя – кмета Донка Михайлова. „Община Троян е в добро финансово състояние и няма неразплатени разходи. И това на фона, че в края на 2016 г. българските общини приключиха с 200 млн. лв. неразплатени разходи“, бе общият извод на г-жа Михайлова за изтеклата бюджетна година. Като бе уточнено, че най-важното нещо, когато коментираме бюджета, е да коментираме собствените приходи: „Защото собствените приходи в бюджета на една община означават свобода. Свободата Общинският съвет да планира разходването на средствата. На всички е ясно, че средствата, които идват от държавния бюджет, са целево предназначени“. Цифрите сочат, че за периода 2012/2016 г. собствените приходи на Община Троян неизменно са нараствали и то в условията на устойчива данъчна среда (т. е. без повишаване на данъците) – 78% ръст на база план и 19% на отчетени резултати. Като важен инструмент за приходния ръст бе посочена „трайната тенденция на нарастване на събираемостта на данъците“, казано по друг начин - затягането на финансовата дисциплина.

ПОДЧЕРТАНО бе също, че рамката на Бюджет 2017 от 23,5 млн. лв. бележи ръст от 2,8 млн. лв. спрямо рамката на предходния Бюджет 2016, която бе 20,7 млн. лв. „Ако трябва да дадем характеристика на Бюджет 2017, ще кажем, че това е един бюджет с ярко изразен инвестиционен профил“, бе кметската оценка; посочените цифри – 4,6 млн. лв. за инвестиции в новия бюджет срещу 3,4 млн. в миналогодишния и ръст от 35%.

ЗАЯВЕНИ бяха и основните два проблема пред новия Бюджет 2017: към бюджетните 23,5 млн. лв. допълнително управление на още около 16 млн. външни финансови средства (по национални и европейски програми); и синхронизирането на мащабната капиталова програма на Общината с програмата на ВиК дружеството. На финала г-жа Михайлова подчерта, че делът на местните приходи спрямо общите приходи в бюджета на Община Троян е 55%, при средно за общините в страната 44%, а изводът й бе, че „това в най-голяма степен показва как е работено и доколко една Община може да управлява парите си“.

инж. Марин Радевски
ОЧАКВАНО основният критик на бюджета бе председателят на опозиционната съветническа група (ГЕРБ) инж. Марин Радевски. Най-напред инж. Радевски изрази едно притеснение по отчета на Бюджет 2016. „Има нещо, което лично мен ме смути, и то сериозно. Общинският дълг е при лихва 4,9% - смешна за настоящия момент лихва, в пъти по-голяма от действащата лихва в момента. Лихвата в момента за такива суми и такива клиенти е под 2%. Разбирам, че има пари на Общината (3 млн. лв.) на влог в същата банка (Общинска банка), които носят лихва. Но разбирам и друго – че някаква кола е дадена от банката на Общината и се чудя кога Общинска банка стана търговец на коли?! Колата е дадена за ползване и по този начин банката ощетява държавата с едни пари, които в годините са равни на амортизацията на колата“, бе констатацията на съветника. А изводът му бе стряскащ: „Това нещо ако не е далавера, здраве му кажи! Това нещо може би трябва да се промени е и аз се чудя защо Сметната палата не ги гледа тези работи. Знам, че и други банки и застрахователни компании правят подобни неща. Това е притеснително и смятам, че не е редно!“.

ТОНЪТ към проекта на Бюджет 2017 също бе критичен: „Виждам, че бюджетът се изпълнява, защото не е напрегнат. Хубаво, нека не е напрегнат, достатъчно добър е в сравнение с други общини. Но не благодарение на това, че общинското ръководство си върши работата, а благодарение на всички нас, които сме редовни данъкоплатци. В Троян, за разлика от други малки градове, има успешен бизнес, който от години носи едни добри приходи“.

Т21

Спорът за бюджетния излишък

ОТНОВО двамата опониращи бяха кметът Донка Михайлова и председателят на групата съветници на ГЕРБ инж. Марин Радевски. Ето двете позиции.

„ТЕМА, която е основателна и важна – търсенето на добър баланс при определяне на преходния остатък“, заяви Донка Михайлова, след което разясни структурата на настоящия преходен остатък от 4,5 млн. лв. Делът на второстепенните бюджетни разпоредители (основно училища и детски градини) е 0,8 млн. лв. – „средства, които минават през общинския бюджет и се връщат при второстепенните разпоредители“. Остатъкът за местни дейности е 3,5 млн. лв., като от тях 1,2 млн. лв. са целеви – за снегопочистване, от такса битови отпадъци и др.; и реално остават 2,3 млн. лв., от които 0,8 млн. лв. са за довършване на преходни обекти, т. е. същинският свободен преходен остатък възлиза на 1,5 млн. лв. „Дали това е добър баланс за Община Троян на фона на сериозни дисбаланси в други общини, дали преходният остатък е много или малко? Явно трябва да продължим дискусията, за да бъдем максимално полезни на гражданите“, обобщи кметът.

„КАЗВАМ ви, че тези пари са мъртви пари. Тези пари не се вкарват в икономиката на общината. Сегашният преходен остатък от 18,6% от целия бюджет е изключително много, тези пари по моята представа е логично да бъдат 5-10%“, бе оценката на инж. Марин Радевски. Той се аргументира по следния начин: „Всяка година преходният остатък в бюджета на Троян расте. Расте и в момента е достигнал 18,6% от общинския бюджет. По този начин изкуствено се завишава всеки следващ бюджет. Ако продължаваме така, само след 2-3 години ние ще имаме бюджет от 30 млн. лв. и повече. И всяка година ще прехвърляме едни пари – от година в година“. 


Още по темата:

8 коментара:

Анонимен каза...

Очевидно г-н Радевски е следил критиките ми за този "преходен остатък", които критики правя от 10 години и към бюджетите на Акимов и към тези на Михайлова по отношение на т.нар. „излишък“.
Следващата стъпка на г-н Радевски е да обвини, както аз го правя години наред, че това не е просто някакъв "преходен остатък", а едно сериозно и УМИШЛЕНО нарушение на закона при това драстично неизпълнение на бюджета. Понеже имам пълна справка с всичките "излишъци" от последните години в община Троян, мога да твърдя, че имаше година по времето на Акимов, когато този "излишък" достигна над 20% от бюджета.
Другото интересно е твърдението на Михайлова, че от излишъка 1,2 милиона лева били от "снегопочистване и такса битови отпадъци". Добре е да знаете, че ЦЯЛАТА сумата за снегопочистване е в порядъка на 150 хил.лв, а цялата сума от такса битови отпадъци е в порядъка на 1,7 млн лв. Общо - около 1,85 млн лв. От тази сума кмета Михалова твърди, че 1,2 млн лева били ...хартисали. Тогава се пита - защо не се занижи такса смет за гражданите и фирмите, след като близо 65% от тези събрани пари са "излишни"? Някой ще попита ли? Друг е въпросът, че това изобщо не е истина и Михайлова отново е изпратила ОВЦЕТЕ в ОбС за "зелен хайвер". Отчайваща простотия и невежество!
*
Спомнете си миналата година не бяха ли същите обяснения и почти същите хвалби за "прираст", "увеличения" при това или онова и т.н. със съответните медийни фанфари? Е, от всичките и обещания през изминалата година - "успешната" Михайлова за пореден път НЕ ИЗПЪЛНИ и реализира поредния бомбастичен "излишък". Тази година отново ще е същото. Всичко се повтаря /твърдя/ от 10 години, като в някакъв зловещ филм.
Другия кьорфишек на Михайлова е с т.нар. 0,8 млн лева /вижте как се изписва числото за да се омаловажи/ за довършване на започнати обекти е също една измама. Може ли Михайлова да ни информира, на коя сесия внесе актуализация на бюджета, където изрично да е упоменала, че този или онзи обект няма да бъдат завършени, след което тя или ОбС да ПРЕНАСОЧАТ освободените пари за други дейности, необходими на гражданите? Знае ли изобщо Михайлова какво е това БЮДЖЕТНА ДИСЦИПЛИНА? Акимов не знаеше. За него законите не важаха.
Може ли? Не, не може!!! Не само не може, ами с цялата си наглост през лятото на 2016-та призова ОбС да "работят" заедно за реализирането на още по-голям "преходен остатък", ерго - още по-голямо ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ с неизпълнението на бюджета.
*
Мога да пиша цял ден за маменето на гражданите с бюджета и при Акимов и при Михайлова, но май е излишно.
В крайна сметка бюджетната "политика" на комунягите Акимов и Михайлова е като при хитър Петър - тъкмо научил магарето си да не яде и то взело че умряло.
За финал само ще припомня, че от 10 години и след всичките ми критики за този „излишък“ с който кметовете комуняги на Троян мамят населението – Г.Маринов и Троян 21 нито един път не написаха и два реда да информират гражданите. А за да е медийната гадория пълна – след една от поредните ми атаки на този „излишък“ в ОбС Троян, кмета Акимов, Топалова и А.Балев отидоха в кабелната тлв да обясняват ТОЧНО В СИЛА НА МИХАЙЛОВА, колко било хубаво това и И.Пеевски колко много не разбирал. Когато изпратих писмо до кабелната с искане „право на отговор“ – получих писмо от кабелната, че ми се отказва, защото ….внимание …. Другите партии нямало да се съгласят???? Идиоти!
А до къде докараха Троян тези овластени измамници и некадърници - всички вече добре го виждате.

Анонимен каза...

Михайлова не само, че "вдигна" бюджета на общината след Корекциите на Акимов, но и направи така, че видимо в общината влизат значително повече средства. Предлагам "специалистите", които се чудят как да чернят всичко малко да замълчат.

Анонимен каза...

2-рия, може ли малко конкретни данни? На общите приказки със славославенето на Михайлова отдавна никой не се връзва, освен нейните клакьори, които или са платени или са с умствени проблеми. А приказката за /изкуственото/ "вдигане" на бюджета с пари от миналогодишния бюджет можеш да пробуташ на овцете в ОбС и троянските медии с изключение на Радевски, който най-после се е усетил и виждаме, че реагира.
Няма "чернене", умнико клакьор, има факти, които са необорими.
п.п. Към "излишъка" би следвало да се причисли и сумата, която Михайлова и овцете в ОбС безумно дадоха за реконструкция на ДЪРЖАВЕН път.

Анонимен каза...

2-рия или по-скоро 2-рата, очаквам данните за влезлите в Троян "значително повече средства", каквито са твърденията ви.
Очаквам някой да обясни кои точно обекти на стойност над 3 500 000 лева, приети и гласувани за изпълнение през 2016-та година не бяха изпълнени и защо? Михайлова дължи отговор с конкретни обяснения по този въпрос. В крайна сметка миналата година слугинските медии и клакьорите вдигнахте огромна пушилка какви чудесии е щяла да свърши Михайлова с бюджета за 2016-та, който даже бил минал "психологическата граница" от 20 млн лева. Хайде сега отговаряйте какво не е свършено за тези над 3,5 млн лева и кой и кака отговорност ще понесе, че е ЛЪГАЛ И МАМИЛ НАСЕЛЕНИЕТО на община Троян.
Очаквам и конкретни данни за изпълнението на Програма 2020 за развитието на Троян, която също бе представена от клакьорите като "голям успех". Нещичко изпълнено от тази програма? Моля, конкретно!
Хайде, чучулиго, опровергай "очернянето" на вашата Михайлова, след което ще замълча и без да ме подканят.

Анонимен каза...

Надигнала била?!?Откъде знаеш, че е надигнала при положение, че миню главата криеше или даваше лъжлива информация.Надигнала вика!

Анонимен каза...

Пакрай хвалебдтвените спомени илианови нека кажем, че такса смет е завишена с около 30 процента. Защо бе , Донче и вие съветници?

Анонимен каза...

Изчистете града, че не може да се търпи!

Анонимен каза...

6-ти, няма хвалебствия, а само припомняне на факти и събития.
Ще припомня и това, че първата работа на Акимов беше да вдигне данъкът за автомобилите с 50%, а данък сгради с 33%, което косвено и автоматично повиши такса смет. Без значение, че от такса смет без повишението тогава се акумулираха годишно около 300 хил лева излишък.
В последствие държавата също промени закона и наредбите за местните такси и данъци, което допълнително увеличи финансовото натоварване на хората и бизнеса.
п.п. Общинският съветник е длъжен по закон да поддържа ПОСТОЯННА връзка с избирателите си и да ги ИНФОРМИРА. Правех го преди, правя го и сега. По-добре се запитайте къде са вашите общински съветници и в коя миша дупка са се заврели, защото нямам спомен някога някой от тях да се е показал от дупката си и да ви е информирал какво се случва и какво той върши в ОбС. Чак като дойдат поредните избори тогава излизат от дупките си и започват да говорят какво ЩЕ вършат и никога какво са свършили. По-лошото е, че тези в огромното си мнозинство са едни обикновени натискачи на копчета за гласуване и нищо повече. Дори нямат никакво обяснение какво са правили цял мандат в ОбС, а други дори по едно две десетилетия.
А до къде докараха Троян - всеки може да види и прецени сам.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |