Подвижна избирателна кутия за избирателите с трайни увреждания

* До 20 март трябва да се заяви желанието за гласуване с подвижна избирателна кутия - с писмено заявление и копие на
 документ от ТЕЛК/НЕЛК

Парламентарни избори 2017 

ВЪВ ВРЪЗКА с произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. ви уведомяваме, че на територията на община Троян е образувана подвижна избирателна секция.

ДО 20 МАРТ 2017 Г. (17:00 ч.) включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, трябва да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано собственоръчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-НС ), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес

ЕЛЕКТРОННОТО заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за народни представители“ и http://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 изпратено на e-mail: anita@troyan.bg или факс 0670/6-80-60.

Община Троян

Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |